Hoppa till innehåll

Vinn med Copéma Tips

Skräddarsy systemet för bästa möjliga 13-chans. Då räcker inte 1, X och 2 utan man behöver precisionsgarderingar och möjlighet att sätta krav på raderna. Med Copéma Tips kan du garderar med precision, sätta valfria krav på raderna och reducera till ett valfritt antal rader. När systemet är klart är det enkelt att lämna in det direkt till Svenska Spel. Programmet har liverättning och det kan bli mycket spännande att följa systemet när matcherna spelas.

Copéma Tips är för Stryktipset, Europatipset, Topptipset och Powerplay. 
Programmet är GRATIS och kan installeras i enheter med Windows, vanligen stationära datorer, laptops och surfplattor med Windows.
”Hämta program” i menyn ovan tar dig till sidan för nedladdningar. Där finns även en bruksanvisning till Copéma Tips.

Systemkonstruktion på den här sidan visar hur enkelt det är att använda programmet, hur kraftfullt och flexibelt det är.
I menyn nedan finns en del spelteori och mer om programmet.

Systemkonstruktion

Bilden visar en del av programmets huvudsida. Börja med Hämta kupong och välj aktuell spelform i undermenyn. Programmet hämtar då aktuell kupong, Svenska Spels odds, folkets tips och information om omgången.

Gardera med precision
Till varje match finns det 100 % att fördela valfritt på 1-X-2. Efter uppstart står det 40-30-30. Skriv in egna värden och programmet ändrar automatiskt nästa ruta så att summan blir 100 i varje match.

I enkupongsystem och R-system är alla garderingar 33-33-33 eller 50-50. Om man i en halvgardering 1X tror mer på ettan än på krysset är det rimligt att systemet har fler rader med ettor än kryss på den matchen.

Del av programmets huvudsida och rutan Folkets tips och oddsen

För att se folkets tips och Svenska Spels odds väljer man Folkets tips, odds i menyn.

Programmet räknar automatiskt om Svenska Spels odds till procent, oddsprocent. Om vi vill föra över folkets tips eller oddsprocenten till garderingarna är det bara ett musklick.

Här har vi lagt in oddsprocenten till garderingarna och sedan ändrat några matcher. Italien och Colombia har spikats samt att Panama har halvgarderats med 75-25-0.

Ramen i exemplet har 10 helgarderingar och 1 halvgardering, 118 098 rader. Vinstchansen beror inte på hur mycket systemet reducerar, som i R- och U-system, utan på valen av krav, precisionsgarderingar och systemets radantal.

Här har vi lagt till ett villkor. I villkor markerar man valfria tecken av de 39 möjliga, 1, X och 2 i varje match. Markering/avmarkering gör man med klick i de små rutorna. I villkoret är 5 favoriter markerade och i stapeln bredvid har 2, 3 och 4 grön bakgrund och övriga röd. Grönt är tillåtet antal och rött förbjudet. Klick i en ruta växlar rött/grönt.

Programmet jobbar med enkelrader och villkoret betyder att varje rad i systemet innehåller 2, 3 eller 4 av de markerade tecknen. Vill man ha flera villkor går även det bra. Det finns plats för 100 olika villkor. 

Det går även att sätta krav på Teckensorter, Teckenföljder, Teckensekvenser, Spela mot folket, Procentprodukt, Procentsumma, Teckenfördelning och Utdelning. Givetvis använder man bara de man behöver för att spärra rader som inte är spelvärda, rader som man inte vill betala för.

När man är nöjd med garderingarna och kraven är det dags att konstruera systemet. Välj Konstruera system i menyn System.
I rutorna Namn och Datum kan vi skriva valfri text.
Här fyller vi i hur många rader som ska konstrueras. Antalet är valfritt.

Grundinställningen är Nytt. Om vi redan har ett system kan vi ändra både garderingar och krav och utöka systemet utan att få dubblettrader.

Krav som vi har använt är markerade Ja. Om vi vill testa olika systemkonstruktioner kan vi avmarkera valda krav.

Välj att konstruera ett reducerat eller matematiskt system. Matematiskt betyder att systemet alltid ger en rad med alla rätt om ramen och kraven håller. Då har det ingen betydelse om en halvgardering är 50-50 eller 90-10. Garantin ska gälla i båda fallen. Ett matematiskt system kan inte utnyttja fördelen med precisionsgarderingar och antalet rader kan inte väljas valfritt. Vi rekommenderar inte matematiska system. Välj istället en minsta radskillnad. Se nedan.

När programmet konstruerar ett reducerat system tillverkas en rad i taget. Chansen för de olika tecknen bestäms av garderingarna. Om t ex en match har garderingen 70-30-0 är det 70 % chans att tecknet blir en etta och 30 % för krysset. Den nya raden jämförs sedan med alla krav. Om raden inte klarar kraven kasseras hela raden och om den klarar kraven har vi en ny rad till systemet. Det hela fortsätter tills vi har det beställda antalet rader eller tills konstruktionen avbryts. Att göra motsvarande med papper och penna är inte att tänka på. Programmet kan konstruera tusentals rader i sekunden,

Vid sista kontrollen jämförs den nya raden med alla tidigare godkända rader. Om vi har valt minsta radskillnaden 1 får raden inte finnas sedan tidigare. Alla rader i systemet blir olika.
Minsta radskillnaden 2 betyder att den nya raden måste skilja sig i minst 2 matcher vid varje jämförelse. Om en rad i systemet ger 13 rätt kan det inte finnas några tolvor.
Med minsta radskillnaden 3 skiljer sig varje rad i minst 3 matcher från övriga rader. 
En större radskillnad gör att raderna blir mer spridda. Då ökar chansen till att åtminstone någon rad ger vinst. Det får man på bekostnad av chansen till flera vinster.
Med minsta radskillnaden noll jämförs inte den nya raden med tidigare godkända rader. Det kan alltså bli flera rader med alla rätt. Det är speciellt användbart på Topptipset då en liten utdelning kan kompenseras med många vinstrader.

Vinstchans
11 hel- och 1 halvgardering reducerat till 100 rader var bara ett exempel på hur man konstruerar system. Rimligen  blir 13-chansen mycket liten med så stark reducering. Vi kan ändå titta på vinstchanserna. 13-chansen beror på vilka procent man har på de rätta tecknen. Programmets huvudsida visar att 13-chansen är i bästa fall 3 %. Då har man i princip 13 rätt på enkelraden och det når man inte. Med flera rätt jämna garderingar kan man ändå hamna rätt nära den chansen. Med vanliga 1X2-garderingar i ramen hade 13-chansen blivit 100 / 63 188 = 0,16 %. Skillnaden är stor.

När systemet har konstruerats väljer vi Spara – Spara konstruerat system och sparar systemet i datorn. Ange ett namn för systemet och välj var i datorn systemet ska sparas. Därefter kan vi lämna in systemet till Svenska Spel. Välj System – Lämna in systemet till Svenska Spel.

Kontrollera att programmet har fyllt i spel och rader rätt. Klicka sedan på den långa knappen. Den kopplar upp till inloggningen hos Svenska Spel. Logga in så visas de första raderna i systemet och välj betala så är det klart.

På Topptipset tar Svenska Spel emot filer med högst 1 000 rader. Om man vill spela mer, till exempel 1 500 rader, får man först lämna in raderna 1 – 1 000 och därefter raderna 1 001 – 1 500.

Dags för avspark och en spännande spelupplevelse.
Om systemet inte finns i programmet väljer man System och Hämta in sparat system.
Välj sedan Rätta och Rätta systemet. Det tar fram den här rutan.

Under pågående matcher kan vi ställa in för automatisk hämtning av aktuella matchresultat, liverättning.
Här är ett exempel. Aktuella resultat för pågående matcher visas med svart text, slutresultat med blå och nytt resultat med fet stil.

Fler exempel. Klicka i raden under för att läsa mer om

”Hämta program” i menyn överst öppnar sidan för nedladdningar. Där finns också en utförlig bruksanvisning i pdf till Copéma Tips.

I samarbete med Svenska Spel. Klick på bilden nedan tar dig Svenska Spel.