Hoppa till innehåll

Copéma Tips

För Stryktipset, Europatipset, Topptipset och Powerplay

Ett Copémasystem passar alltid

  • Gardera så mycket eller lite du vill med 1X2 eller med precisionsgarderingar (%). Du väljer!
  • Spara in de rader som du inte tycker är spelvärda med krav på raderna.
  • Välj hur många rader som ska tillverkas. Fler rader ökar förstås 13-chansen. Du har full koll på chanserna.
  • Lämna in systemet till Svenska Spel direkt från programmet.
  • Följ systemets utveckling i programmets liverättning.
  • Programmet är gratis och kan installeras i enheter med Windows. Se ”Hämta program” i menyn.

Exempel på Copémasystem

Del av programmets huvudsida

Börja med Hämta kupong och välj Stryktips, Europatips, Topptips eller Powerplay. Programmet hämtar kupongen samt Svenska Spels odds, folkets tips och information om omgången. Gardera med 1X2 eller med precision (%).

1X2-garderingar
Klicka i kolumnen Tecken för att markera eller avmarkera ett tecken.

Precisionsgarderingar
Till varje match finns det 100 % att fördela valfritt på 1-X-2. Efter uppstart står det 40-30-30. Ändra till egna värden. Du skriver in ett värde och programmet ändrar automatiskt nästa ruta så att summan blir 100 i matchen. 
Klicka på länkarna för mer info. På sidan om R-system finns en förklaring till varför Copémasystem ger bättre 13-chans än system med minimigaranti.

     Precisionsgarderingar     R-system     U-system

Oddsen och Leffes matchvärderingar kan vara till bra hjälp för valet av garderingar.
Om Leffes matchvärderingar     Till matchvärderingarna.

Del av programmets huvudsida och rutan Folkets tips och oddsen

Programmet räknar automatiskt om Svenska Spels odds till oddsprocent.  I exemplet har vi garderat med hjälp av oddsen, klickat in oddsprocenten till garderingarna och sedan ändrat en del. Matcherna 2 och 7 har spikats och match 12 har halvgarderats med 75-25-0. Övriga procent har inte justerats.

Ramen i exemplet har 10 helgarderingar och 1 halvgardering, 118 098 rader. Vinstchansen beror inte bara på hur mycket systemet reduceras, som i R- och U-system, utan på valen av garderingar, krav och antal spelade rader.

Krav på raderna
Med Copéma kan du gardera mycket och ändå få bra vinstchanser. Precisionsgarderingarna är till stor hjälp, men även att kunna sätta krav på raderna. Kraven spärrar oönskade rader från att komma med i systemet. Det finns ingen anledning att betala för rader som man inte tycker är spelvärda. Här tar vi upp det vi kallar ”Villkor på raderna”. De finns bredvid garderingarna. Förutom ”villkor på raderna” finns det 8 andra verktyg för att spärra oönskade rader från systemet. Du använder de du vill och kan enkelt göra systemet precis som du vill ha det. Ett Copémasystem passar alltid.

I villkor markeras valfria tipstecken med klick i de små rutorna. Ett klick markerar och nästa klick avmarkerar. Markerade tecken har gul bakgrund.
I villkoret har vi markerat 5 favoriter. Då blir rutorna 0 – 5 i kolumnen bredvid klickbara. Klick på dem växlar röd/grön.
Grön = tillåtet antal markerade tecken.
Röd = förbjudet antal markerade tecken.

Programmet jobbar med enkelrader och villkoret betyder att alla rader i systemet har 2, 3 eller 4 av de markerade tecknen. Raderna med 5, 1 eller ingen har sparats in.

Det finns plats för 100 olika villkor. Vanligen används högst någon enstaka.
Det går även att sätta krav på Teckensorter, Teckenföljder, Teckensekvenser, Spela mot folket, Procentprodukt, Procentsumma, Teckenfördelning och Utdelning. Givetvis använder man bara de man behöver. Beskrivning finns i programmet.
Klicka på länkarna för att läsa mer om
     Utdelningen     Spela mot folket 

 

Konstruera systemet
Programmet konstruerar en rad i taget tills det finns det beställda antalet rader eller tills konstruktionen avbryts. När en ny rad tas fram är det garderingen som bestämmer chansen för varje tecken att bli vald. Om till exempel en match är garderad 70-30-0 är det 70 % chans att tecknet blir en etta och 30 % chans för krysset. Den nya raden kontrolleras sedan mot kraven. Om raden klarar alla krav har vi en ny rad till systemet, annars kastas hela raden.

När garderingarna och kraven är satta konstruerar man systemet. Tillverkningen av raderna går mycket fort så det blir enkelt att testa olika konstruktioner, ändra det man vill och konstruera på nytt.
I rutan ”Antal rader” fyller man i hur många rader som ska tillverkas.
Övriga val är automatiskt ifyllda och vill man testa inverkan av valda krav kan man avmarkera de man vill.

Konstruktionsmetoden Matematiskt betyder att systemet alltid ger en rad med alla rätt om ramen och kraven håller. Då har det ingen betydelse om en halvgardering är 50-50 eller 80-20. Garantin ska gälla i båda fallen. Fördelen med precisionsgarderingar försvinner och antalet rader kan inte väljas valfritt. Vi rekommenderar 
inte matematiska system.

Minsta radskillnaden 1 betyder att alla rader i systemet blir olika. Systemet kan bara ge 1 tretta men flera tolvor. Om ett system med minsta radskillnaden 2 ger 13 rätt kan det inte finnas någon tolva. Varje rad skiljer sig på minst 2 matcher i jämförelse med varje annan rad.

Minsta radskillnaden noll kan ge flera lika rader. Det är speciellt användbart för större system och Topptipset. Då kan liten utdelning på Topptipset kompenseras med flera vinstrader. Ett bra Stryktips kan ge flera trettor.

Med precisionsgarderingar (%) blir 13-chansen olika för olika rätta rader. Där vinstchansen är bäst är reduceringen minst och ökar sedan gradvis. Var vinstchansen är bäst och hur den varierar bestäms automatiskt av garderingarna och kraven. Det är dina val som avgör hur vinstchansen varierar. För att ändå ha full koll på 13-chansen visar programmet systemet största och minsta 13-chans samt x13, den förväntade 13-chansen. Läs mer om x13.

Lämna in systemet till Svenska Spel

Logga in till Svenska Spel med din webbläsare. Öppna sedan inlämningsrutan i programmet och kontrollera att allt är rätt ifyllt. Klick på den långa  knappen överför raderna till Svenska Spel och visar dem på skärmen. Lämna in raderna privat eller för andelsbolag. Val av konto för andelsbolag hittar man längst ner på sidan.

På Topptipset tar Svenska Spel emot filer med högst 1 000 rader. Om man vill spela mer får man dela upp systemet. Ett system på 1 500 rader kan lämnas in med raderna 1 – 1 000 och därefter raderna 1 001 – 1 500.

På Stryk- och Europatipset är begränsningen 10 000 rader i en fil till privat konto och till Spela Tillsammans är begränsningen 2 200 rader/fil. För större system får man öppna flera spel i laget.

Rätta systemet
Dags för avspark och en spännande spelupplevelse. Programmet kan hämta in aktuella resultat under tiden som matcherna spelas och systemets utveckling kan följas live. Resultat för pågående matcher visas med svart text, slutresultat med blå och nytt resultat med fet stil.

En beskrivning på systemkonstruktion kan också ses på spel.tipsvinst.se/aktuellt/, vårt andelsbolag. 
Copéma Tips är GRATIS och kan installeras i enheter med Windows, vanligen stationära datorer, laptops och surfplattor med Windows.
Se ”Hämta program” i menyn ovan.

I samarbete med Svenska Spel. Klick på bilden under tar dig dit.