Hoppa till innehåll

Copéma Tips

För Stryktipset, Europatipset, Topptipset och Powerplay

Ett Copémasystem passar alltid

  • Med procentgarderingar är du inte låst till 33-33-33 eller 50-50 utan kan välja som du vill.
  • Spara in de rader som du inte tycker är spelvärda med krav på raderna.
  • Välj hur många rader som ska tillverkas. Fler rader ökar förstås 13-chansen. Du har full koll på chanserna.
  • Lämna in systemet till Svenska Spel direkt från programmet.
  • Följ systemets utveckling i programmets liverättning.
  • Programmet är gratis och kan installeras i enheter med Windows. Se ”Hämta program” i menyn.

Exempel på Copémasystem

Del av programmets huvudsida

Börja med Hämta kupong och välj Stryktips, Europatips, Topptips eller Powerplay. Programmet hämtar kupongen samt Svenska Spels odds, folkets tips och information om omgången.

Gardera med precision
Till varje match finns det 100 % att fördela valfritt på 1-X-2. Efter uppstart står det 40-30-30. Ändra till egna värden. När du skriver in ett värde ändrar programmet automatiskt nästa ruta så att summan blir 100 i matchen. 

Läs mer om  
Precisionsgarderingar  R-system  U-system.

Här har många matcher garderats med Svenska Spels oddsprocent.
Det finns också krav på att alla rader i systemet ska ha 2-4 av de markerade ettorna.

Del av programmets huvudsida och rutan Folkets tips och oddsen

När kupongen hämtas från Svenska Spel hämtas även oddsen och folkets tips.

Oddsen räknas automatiskt om till oddsprocent.

I exemplet har vi överfört oddsprocenten till garderingarna och ändrat i tre matcher. Matcherna 2 och 7 har spikats och match 12 har halvgarderats med 75-25-0.

Vinstchansen beror på vilka krav man har på raderna, antal spelade rader och förstås med vilka procent man träffar de rätta tecknen. Med verktygen i programmet har man full koll på 13-chansen samt hur de olika kraven påverkar chanserna.

Krav på raderna
Det finns ingen anledning att betala för rader som man inte tycker är spelvärda. Rader och kombinationer som man inte vill ha med spärras med krav på raderna. Välj bland 9 olika krav och använd de som passar dig.


Del av programmets huvudsida. Klick i grön ring tar fram rutan för kravet. Kraven kan enkelt markeras och avmarkeras för test av system och chanser.

Villkor
De finns bredvid garderingarna på huvudsidan.

I ett villkor markeras valfria tipstecken med klick i de små rutorna. Ett klick markerar och nästa klick i samma ruta avmarkerar. Markerade tecken har gul bakgrund.

I villkoret har vi markerat 5 favoriter. Då blir rutorna 0 – 5 i kolumnen bredvid klickbara. Klick på dem växlar röd/grön.
Grön = tillåtet antal.
Röd = förbjudet antal.

Programmet jobbar med enkelrader och villkoret betyder att alla rader i systemet får 2, 3 eller 4 av de markerade tecknen, 2-4 ettor bland matcherna 3, 6, 9, 10 och 13.

Det finns plats för 100 olika villkor. Vanligen används högst några enstaka. Förutom villkor kan vi sätta krav på Teckensorter, Teckenföljder, Teckensekvenser, Spela mot folket, Procentprodukt, Procentsumma, Teckenfördelning och Utdelning. Givetvis använder man bara de man behöver.
Klicka på länkarna (blå text) för att se mer om kraven. Beskrivning till alla krav finns i programmet.

Konstruera system
Programmet konstruerar en rad i taget till systemet. När en ny enkelrad tas fram bestäms tecknen från garderingarna. Om till exempel en match är halvgarderad 70-30-0 är det 70 % chans att tecknet blir etta och 30 % chans för krysset. Den nya raden testas mot kraven och om alla krav klaras har vi en ny rad till systemet, annars kastas hela raden. Det hela fortsätter tills det finns det beställda antalet rader eller till konstruktionen avbryts.

När garderingarna och kraven är klara fyller man i ”Antal rader”, väljer konstruktionsmetod och klickar på Konstruera. Valda krav är automatiskt ifyllda och vill man avmarkera någon går det bra.

Konstruktionsmetoden kan väljas ”minsta radskillnad” eller matematiskt. 
Minsta radskillnaden 1 betyder att alla rader i systemet blir olika. Om minsta radskillnaden väljs 2 och en rad ger 13 rätt kan det bli högst 11 rätt på näst bästa raden. Skillnaden mellan två rader i systemet är då alltid minst två tecken. Med minsta radskillnaden 3 är skillnaden mellan två rader alltid minst 3 osv.

Större radskillnad ökar chansen till åtminstone någon vinst på bekostnad av chansen till flera vinster. 13-chansen ökar inte.

Matematiskt betyder att systemet alltid ger en rad med alla rätt om ramen och kraven håller. Då har det ingen betydelse om en halvgardering är 50-50 eller 80-20. Garantin ska gälla i båda fallen. Fördelen med precisionsgarderingar försvinner och antalet rader kan inte väljas valfritt.

Minsta radskillnaden noll kan ge flera lika rader. Det är speciellt användbart för större system och Topptipset. Då kan liten utdelning på Topptipset kompenseras med flera vinstrader. 

Med precisionsgarderingar (%) beror 13-chansen på den rätta rader. Vinstchansen är störst bland raderna med höga procent. Sedan ökar reduceringen gradvis. Hur vinstchansen varierar beror på garderingarna och kraven. För att få full koll på 13-chansen visar programmet den förväntade 13-chansen x13 samt en hel del annat om chanserna. Läs mer om x13.

Lämna in systemet till Svenska Spel

Logga in till Svenska Spel på vanligt sätt, öppna sedan inlämningsrutan och kontrollera att allt är rätt ifyllt. Klick på den långa knappen överför raderna till Svenska Spel och visar dem på Svenska Spels sida. Klicka på betala-knappen så är det klart. Någon separat fil behövs inte.

På Topptipset tar Svenska Spel emot filer med högst 1 000 rader. Om man vill spela mer får man dela upp systemet. Ett system på 1 500 rader kan lämnas in med raderna 1–1 000 och därefter raderna 1 001–1 500.

På Stryk- och Europatipset är begränsningen 10 000 rader i en fil till privat konto och till Spela Tillsammans är begränsningen 2 200 rader. För större bolagssystem lägger man till någon eller några matematiska garderingar. Med t ex två matematiska helgarderingar blir varje enkelrad ett 9-raders system.

Rätta systemet
Dags för avspark och en spännande spelupplevelse. Programmet kan hämta in aktuella resultat under tiden som matcherna spelas och systemets utveckling kan följas live. Resultat för pågående matcher visas med svart text, slutresultat med blå och nytt resultat med fet stil.

Exempel på system finns på sidan Andelsbolag. 
Copéma Tips är GRATIS och kan installeras i enheter med Windows, vanligen stationära datorer, laptops och surfplattor med Windows.
Se ”Hämta program” i menyn ovan.

I samarbete med Svenska Spel. Klick på bilden under tar dig dit.