Hoppa till innehåll

Copéma Trav

För V86, V75, GS75, V65 och V64

Bättre vinstchans

Principen är enkel. Alla system innehåller mer eller mindre bra rader. Om vi tar bort rader som vi anser vara chanslösa eller icke spelvärda kan vi ta med fler hästar för samma insats. Copéma-programmet håller reda på alla rader, väljer bort de som inte klarar dina krav och sätter ihop de som är kvar till ett antal kuponger, ett flerkupongsystem.

Exempel på systemkonstruktion för V75/GS75.

Hämta startlistor och välj hästar. 
Programmet visar startlistorna med avdelningarna kolumnvis och hästarna i ordning enligt strecken. Här väljer vi hästar och rankar dem i A-D. Valen kan göras med klick i de små rutorna som står för A-D. Vi kan också välja flera hästar på en gång. Färgen visar rank.

Sätt krav på raderna
Programmet jobbar internt med enkelrader, kontrollerar alla rader inom ramen av garderingar och sorterar bort de rader som inte uppfyller alla krav. Sedan sätts alla godkända rader ihop till ett antal kuponger.
Programmet har flera verktyg för bortval av onödiga rader. Vi tittar på ett par av dem.

Vinnare
Vi tror att minst 3 och högst 5 A-hästar vinner. Då är det onödigt att betala för raderna som inte klarar kravet. Vi tar bort dem genom att rödmarkera dem i A-kolumnen. Rött är förbjudet och grönt tillåtet. Markeringar och växlingar i programmet görs med musklick i rutorna.
Vidare tror vi att det vinner minst 1 B och högst 2 C. Systemet har inga D-hästar.

Villkor på raderna
Villkor 1. Alla rader i systemet ska ha en A-häst i avd 5 eller 7 eller båda.
Villkor 2. Ingen rad har 2 av de markerade.
Villkor 3.  Alla rader har minst 1 av de markerade.


Förutom Vinnare och Villkor kan vi sätta krav på, ABCD-kombinationer, Startnummer, Kuskar, Poäng, Utdelning och även Par, Triss, Udda, Jämna.

Smart reducering, en överväxel att ta till om man vill
Motsvarande på tipset är en självklarhet för många. Bland travfolket är det inte alls lika populärt, kan vi skriva på en gång. Så här fungerar det.

Vi utgår från flerkupongsystemet, tar med fler hästar och väljer mindre stränga krav. Detta utan att kostnaden ökar. Då har vi givetvis ett reducerat system. Chansen att ram och krav håller ökar och risken finns att systemet spricker i reduceringen. Ändå kan vi räkna med att vinstchansen ökar. Hur? Det här är alltså något helt annat än vanlig ”slumpreducering” där kostnaden minskar lika mycket som vinstchansen.

Smart reducering har en varierande reducering. Bland raderna med bäst vinstchans är reduceringen minst och ökar sedan gradvis. Rader med stor vinstchans har bättre chans att komma med till systemet än rader med mindre vinstchans.

Hur vet vi vilka rader som har större eller mindre vinstchans? Svaret är att det avgör du själv genom att poängsätta hästarna. Till exempel kan du börja med streckfördelningen och justera den som du vill. En rad med höga poäng har större vinstchans än en rad med låga poäng.

Så här görs systemet.
Programmet tar fram en enkelrad där hästens poäng avgör chansen att komma med till raden. Raden kontrolleras sedan mot alla krav. Om kraven klaras och raden skiljer sig från redan godkända rader med minst den inställda radskillnaden blir raden godkänd till systemet, annars kastas hela raden och programmet tar fram en ny rad. Det hela fortsätter tills det finns det beställda antalet rader.

Copéma för V75 jobbar under Windows
Programmet kan installeras med klick här eller från ”Hämta program” i menyn. Där finns även mer information samt programmen för V86, V65 och V64.

För att lämna in system direkt till ATG behöver programmet registreras med en licensnyckel. Pris: 100 kr för ett halvår. Beställes från ”Licens” i menyn ovan.