Hoppa till innehåll

Vinn med Copéma Trav

För V86, V75, GS75, V65, V64 och V5

Bättre vinstchans

Principen är enkel. Alla system innehåller mer eller mindre bra rader. Om vi tar bort rader som vi anser vara chanslösa eller icke spelvärda, kan vi ta med fler hästar för samma insats. Copéma-programmet håller reda på alla rader, väljer bort de som inte klarar dina krav och sätter ihop de som är kvar till ett antal kuponger, ett flerkupongsystem.

Exempel på systemkonstruktion för V75/GS75.

Hämta startlistor och välj hästar.
Programmet visar startlistorna med avdelningarna kolumnvis och hästarna i ordning enligt insatsfördelningen. Här väljer vi hästar och rankar dem i A-D. Valen kan göras med klick i de små rutorna som står för A-D. Vi kan också välja flera hästar på en gång. Färgen visar rank. I bilden har vi använt A (röd), B (gul) och C (blå).

Sätt krav på raderna.
Programmet jobbar internt med enkelrader, kontrollerar alla rader inom ramen av garderingar och sorterar bort de rader som inte uppfyller alla krav. Sedan sätts alla godkända rader ihop till ett antal kuponger.
Programmet har flera verktyg för bortval av onödiga rader. Vi tittar på några av dem.

Vinnare
Vi tror att minst 3 och högst 5 A-hästar vinner. Då är det onödigt att betala för raderna som inte klarar kravet. Vi tar bort dem genom att rödmarkera dem i A-kolumnen. Rött är förbjudet och grönt tillåtet. Markeringar och växlingar i programmet görs med musklick i rutorna. 

Vidare tror vi att det vinner minst 1 B-häst och högst 2 C-hästar. D-hästar finns inte i systemet.

Del av programmets huvudsida.

Villkor på raderna
I bilden finns 3 villkor på raderna.
Villkor 1. Alla enkelrader i systemet har en A-häst i avd 5 eller 7 eller båda.
Villkor 2. Ingen rad har mer än 1 av de markerade, C i avd 1 och B/C i avd 3.
Villkor 3. Alla rader har minst 1 av de markerade.

ABCD-kombinationer
Med Scrollisten kan vi se alla ABCD-kombinationer som finns i systemet.
Vi ser också antal rader i var och en samt hur stor del som är kvar efter andra krav.
Alla rader i en kombination kan tas bort med klick på raden. Nästa klick återställer.

Del av programmets huvudsida.

Startnr, kusk
Här kan vi markera valfria hästar och sätta krav på hur många av de markerade som ska finnas i varje rad.
I högra delen finns alla kuskar. Klickar vi på en rad där markeras kuskarna i den vänstra tabellen om hästen finns i ramen.
Om man tycker att A-D är för få grupper kan man göra motsvarande här. Det finns plats för 100 villkor så det räcker till alfabetet flera gånger om.

Poängvillkor
Vi kan sätta poäng på hästarna. Insatsfördelning och rank är bara ett musklick bort och alternativet är helt egna poäng.
Sedan väljer man om kravet ska vara summan eller produkten av poängen samt om alla rader som godkänns ska vara inom eller utom angivet intervall.

Par, triss mm
Om man så önskar kan man ange antal par, triss, udda nr, jämna nummer och nummerkombinationer. Man väljer också om det valda ska finnas eller inte får finnas i varje rad i systemet.

Utdelning
Med startlistorna hämtas även insatsfördelningen och från den beräknas utdelningen för varje enkelrad. Det är alltså en fördel att ha siffror som inte ändras alltför mycket fram till spelstopp. Om man har hämtat startlistorna långt innan systemet konstrueras är det en fördel att hämta listorna på nytt. Alla rader i systemet får en beräknad utdelning som är inom angivet spann.

Programmet har många kraftfulla verktyg för att spara in rader som man inte vill betala för. Möjligheterna är stora. Det finns plats för 100 olika villkor, 100 krav på startnr, 100 olika poängvillkor Mängder av möjligheter med par, triss mm. Det går att experimentera och laborera hur mycket som helst.
När systemet är klart sparar man det i datorn och lämnar in det till ATG direkt från datorn.
Systemet kan bestå av många kuponger. Hanteringen är ändå enkel med inlämning till ATG och rättning i programmet efter varje avdelning.

Smart reducering med procentuella garderingar
Här finns en överväxel till flerkupongsystemet. Bedöm vinstchansen för hästarna i skalan 1-100. Vill man ha ett enkelt utgångsläge är insatsfördelningen bara ett musklick bort. Att justera flerkupongsystemet med precisionsgarderingar kan öka eller minska vinstchansen. Om slumpen gör jobbet blir det förmodligen lika mycket till det bättre som sämre. För den som är bättre än slumpen är det här ett sätt att förbättra sina chanser.

Med smart reducering konstruerar programmet en rad i taget och vi kan själv välja hur många rader som ska tillverkas. En ny rad börjar med att programmet tar fram en enkelrad. Chansen för en häst att komma med i raden bestäms av precisionsgarderingarna, bedömningen i skalan 1-100. Sedan jämförs raden med alla krav. Om raden inte klarar dem kasseras hela raden och programmet tar fram en ny rad. Det hela fortsätter till det beställda antalet rader eller tills man avbryter.

Resultatet blir ett system där rader med större vinstchans också får större chans att komma med i systemet. Med reduceringen är vi aldrig garanterade alla rätt, men förbättrar chansen per rad. Systemet blir kostnadseffektivt. Reduceringen minskar insatsen mer än vinstchansen.

En hel sida om smart reducering finns här. 

Se ”Hämta program” och ”Licensnyckel” i menyn.