Hoppa till innehåll

Vinstchans

Ska man nöja sig med att göra ett tips, lämna in det och hoppas på tur? För att bli en bättre tippare är det en god idé att följa upp sina tips och dra lärdom av dem. Med reducerade system kan  man ha tur eller otur med reduceringen, vinstrader kan reduceras bort eller bli kvar. Med Chans i programmet har man ett mått på hur bra systemet är oberoende av turen. Vinstchansvärdet mäts i ören per rad eller i procent av insatsen. Det är samma sak då kostnaden är 1 kr/rad. I exemplet nedan är värdet 355 öre/rad. Det kunde också ha stått 355 % av insatsen.

Vinstchans i menyn Rätta tar fram den här bilden. Om systemet är rättat är raden, utdelningen, kraven och systemets radantal redan ifyllda. Vi har fyllt i en del bara för att visa hur det fungerar. 

Vinstchansvärdet beräknas från garderingarna och kraven. Systemet behöver inte ens tillverkas. Värdet räknas per rad och då har inte systemets storlek någon betydelse för värdet. Gör man systemet dubbelt så stort fördubblas chanserna, men värdet per rad förblir detsamma.

Systemet i bild bör ge 12 tior á 234 kr. Fördelat på 5 000 rader blir värdet 58 öre/rad.
13-chansen blev 1/173. Räknar vi 1/173 av 1 564 579 kr och delar det på 5 000 rader blir det 181 öre per rad. 

Totalvärdet 3,55 kr/rad ska jämföras med radpriset 1 kr. OM man som tippare kan hålla 3,55 kr över tid blir vinsterna 3,55 gånger större än insatserna när tur och otur har jämnat ut sig. Systemets radantal inverkar förstås på chanserna, men inte på vinstchansvärdet.
Programmet räknar med många siffrors noggrannhet men visar bara avrundade tal.

Vissa omgångar lyckas man bättre och vissa sämre. Det intressanta är hur högt medelvärde man kan nå över flera omgångar. Vinsterna på tipset är 65 % av omsättningen. Om man tippar som ”alla andra” bör medelvärdet över tid bli 65 öre/rad. För att gå plus i längden när tur och otur har jämnat ut varandra måste man över radpriset 1 krona.