Hoppa till innehåll

Förväntad 13-chans, x13

Med procentuella garderingar får inte alla rader lika stor chans att komma med till systemet. Rader med höga procent, stor vinstchans, har större chans att komma med till systemet än rader med låga procent. Vi får en varierande reducering och 13-chansen kommer att bero på den rätta raden.

Programmets förstasida visar bara största och minsta möjliga 13-chans. Den minsta chansen kan vi nästan bortse från, särskilt om det finns riktigt låga procent bland garderingarna. För att få en bättre uppfattning om 13-chansen beräknar programmet den förväntade 13-chansen. Vi kallar den x13. Den verkliga 13-chansen kan bli såväl bättre som sämre än x13.

Fönstret visas med knappen 13-chans på förstasidan. 
Klick på Beräkna går igenom systemets rader och beräknar utdelningen och 13-chansen för varje rad.

Radens chans beräknas från tecknens chanser och utdelningen från folkets procent. Värden kan kopieras in med knapparna under och ändras manuellt.

Tabellen visar antalen rader i olika intervall för 13-värdet. 13-potten på Stryktipset är 40 % av omsättningen, 40 öre av radpriset 1 kr.

Rutan visar även chansen att markerade krav håller.