Hoppa till innehåll

Om x13

Med precisionsgarderingar får systemet en varierande reducering. En tipsrad med höga procent i garderingarna har större chans att komma med till systemet än en rad med låga procent. Där vi tror att 13-chansen är bäst blir reduceringen minst. Sedan ökar reduceringen gradvis med försämrad 13-chans. Den exakta 13-chansen med systemet vet vi först när rätta raden är klar.

Om vi anger chansen för alla 39 tipstecken kan programmet beräkna 13-chansen för varje enskild tipsrad. Programmet gör beräkningen för alla rader i systemet. Summan av chanserna är systemets 13-chans. Motsvarande beräkning görs också för alla rader som ryms inom ramen och kraven, 13-chansen för det matematiska systemet. Den beräkningen behövs för att ange systemets 13-chans under förutsättning att ramen och kraven håller.

X13 = systemets förväntade 13-chans, 13-chansen med systemets alla rader under förutsättning att ramen och kraven håller.

Med en varierande reducering kan 13-chansen bli såväl större som mindre än x13. Vad 13 chansen blev för den rätta raden kan ses i programdelen Chans. I det konstruerade exemplet nedan blir x13 mer än 10 gånger större än med motsvarande R-system.

En enkel systemkonstruktion visar hur x13 fungerar. Vi överför Svenska Spels oddsprocent till garderingarna och tillverkar 2 000 rader med 13 helgarderingar. Det här är förstås inget normalt spelsätt, men vi gör det bara för att se hur x13 fungerar.

Under garderingarna finns knappen 13-chans. Den tar fram bilden nedan.

Här fyller vi i Tecknens chanser. De ska vara så nära de verkliga chanserna som möjligt. Siffrorna kan ändras manuellt. Vi väljer att kopiera in oddsprocenten och ändrar inget från dem.

Precisionsgarderingar gör att olika tipsrader får olika stor chans att komma med i systemet. Om rätta raden innehåller många högprocentare blir det stor vinstchans och med många lågprocentare blir det inte mycket till 13-chans. I programmets huvudsida ser vi att 13 chansen blir högst 1 på 5 och lägst 1 på 480 155 . Spännvidden är så stor att den blir nästan intetsägande. Här kommer x13 in. 

I bilden ser vi att med systemets 2 000 rader blir x13 = 1 på 69. Om det hade varit ett R-system som reducerar 13 helgarderingar till 2 000 rader hade 13-chansen blivit 1 på 797, mer än 10 gånger sämre,

x13 visar hur stor del av det matematiska systemets 13-chans som finns kvar efter reduceringen. Det är samma sak som systemets förväntade 13-chans under förutsättning att ramen och kraven håller.