Hoppa till innehåll

Spela mot folket (smf)

Vinsterna på tipset betalas av övriga tippare med Svenska Spel som pengaförmedlare. Det gäller att ha bättre chanser än övriga tippare, bättre än folkets tips. Rader som inte håller måttet mot folkets tips spärras med smf.

Hur bra är din matchvärdering jämförd med folkets tips? 
Resultatet kan vi mäta när rätta raden är klar. 
Blev din värdering minst lika bra som folkets klarar du 100 %.
Du är knappast nöjd med att vara hälften så bra som folket. Mer än 50 % klarar du.
Blev din värdering minst 1,2 gånger så bra som folkets, 120 %?
Tror du att din värdering är till och med dubbelt så bra som folkets? Då har du 200 %.

För varje tilltänkt rad till systemet beräknar programmet 13-chansen enligt din matchvärdering och enligt folkets tips. Smf är din chans jämförd med folkets. Om raden är utanför dina gränser kommer den inte med till systemet.

Klick på den gröna pricken vid Spela mot folket på huvudsidan tar fram rutan Spela mot folket.

I tabellen Värdering skriver man in sin matchvärdering, procenten för vad man tror är tipstecknens verkliga chanser. En möjlighet är att kopiera in garderingarna eller oddsprocenten och sedan justera dem som man vill.

I rutan i mitten anger man nedre och övre smf-gränsen.

I tabellen till höger har programmet jämfört värderingen med folkets procent, värderingen dividerad med folkets procent. Jämförelsen görs för alla 39 tipstecken. För ettan i match 1 blir det 28/21 = 1,33 = 133 %.

En rads smf är produkten av de 13 smf-värdena. För raden med 13 ettor blir det 1,33 multiplicerad med 2,09 multiplicerad med 0,88 osv.

I rutan 13-chans kan man beräkna chanserna, testa med olika krav och värden på dem.
I vänstra bilden är smf-intervallet 85 – 400. I bilden ovan ser vi att det är 51 % chans att det håller.

Ett större system har konstruerats och testats med bara smf. x13 blev 1/31. Tabellen till höger visar radernas beräknade 13-chanser fördelade på olika värdeintervall. I intervallet 42 – 56 öre (= procent av insatsen) finns 1 869 rader. Av hela vinstpotten går 40 % till 13-potten och resten till stryktipsfonden och 10-12 -potterna. Minst 40 % i bara 13-värde verkar ok.

Med procentuella garderingar får olika rader olika stor chans att komma med till systemet. Rader med stor vinstchans, höga procent i ramen, har större chans att koma med än rader med sämre chanser. Det ger en varierande reducering och ett spann på 13-värdena.