Hoppa till innehåll

Precisionsgarderingar

Här visar vi varför garderingar med procent är bättre än garderingar med 1X2.
Alla system kan delas upp i enkelrader. En halvgardering 1X i ett vanligt 64-raders system har 32 rader med ettor och 32 rader med kryss, 50 % ettor och 50 % kryss. Som procentuell gardering skriver vi det 50-50-0.

För halvgarderingar i alla M- och R-system gäller att hälften av raderna har det ena tecknet och hälften det andra tecknet. Halvgarderingar har fördelningen 50-50. I helgarderade matcher har 1/3 av raderna etta, 1/3 kryss och 1/3 tvåa. Fördelningen är 33-33-33.

Om man tror att ettan och krysset i en halvgardering 1X har lika stor chans väljer man 50-50-0. Om man istället tror att ettan är mer trolig än krysset kan man öka andelen ettor. Då ökar vinstchansen om matchen slutar med etta. Garderingen kan till exempel väljas 60-40-0.

Med procentuella garderingar är man inte låst till 50-50 eller 33-33-33 utan kan gardera med precision. Till varje match har man 100 % att fördela valfritt på 1-X-2. När man ändrar från de vanliga 50-50 och 33-33-33 kan man antingen vinna eller förlora på varje ändring. Låter man slumpen göra små ändringar i matcherna blir det rimligen lika mycket till det sämre som det bättre, plus och minus jämnar ut varandra. Som tippare är du troligen bättre än slumpen och  då tjänar du på att kunna gardera med precision.

För att se förbättringen med precisionsgarderingar kan vi titta på ett par mycket enkla exempel.

Bilden visar 13-chansen med 10 helgarderingar 40-30-30 jämförd med 33-33-33. För att enkelt kunna jämföra satte vi chansen med vanliga garderingar till 1,0. Vi ser att redan med 4 rätt av tio, 4 resultat med 40 % och 6 med 30 %, blir  chansen bättre. Lyckas man få in 6 rätt blir 13-chansen dubbelt så stor och med 8 rätt 3,5 gånger så stor som med 33-33-33. Att få in nio eller tio är inte realistiskt, så dem tog vi inte med.

I skarpt spel väljer man individuella procent till varje match och tjänar förmodligen ännu mer.

Här har garderingarna ändrats till 50-25-25. Vid 4 rätt av 10 ökar inte chansen utan här krävs minst 5 rätt. Lyckas man få in 8 av de 10 blir chansen 14,3 gånger större än med 33-33-33.

Diagrammen visar att det behövs inte stora förändringar från vanliga garderingar för att öka 13-chansen rejält. 

När en kupong hämtas till Copéma Tips får man med även Folkets Tips och Svenska Spels odds. Oddsen räknas automatiskt om till procent och med ett musklick kan man lägga in dem till garderingarna. Det kan vara ett bra utgångsläge från vilket man ändrar procenten som man vill. Nedan har vi spikat Manchester City och Atlético Madrid. Bayern M är halvgarderad med 90-10-0, nästan spik.

Slutsats: Vinstchanserna kan förbättras ordentligt med precisionsgarderingar.