Hoppa till innehåll

Om Copéma

Firma Copéma registrerades 1978 och sålde då tipsmetoden Multima, en för den tiden ny metod att tippa reducerade system på stryktipset. Metoden är helt olik gamla tiders systemnycklar som har funnits sedan början av1930-talet. Dessa utgår från att alla rader i ett oreducerat system är lika bra, alla tecken i en gardering ska finnas på lika många rader i systemet. Med Multima-metoden kunde tipparen själv bestämma hur tecknen ska fördelas i varje match. En halvgardering 1X behöver inte ha hälften ettor och hälften kryss utan tipparen får själv välja fördelningen. Ett sådant system får en varierande reducering. Där tipparen bedömer att vinstchansen är störst blir reduceringen minst. Det blir alltså möjligt att reducera så att antalet rader minskar mer än vinstchansen.

Lotto är ett spel där alla nr har lika stor chans i dragningen. Här passar det bra med nyckelsystem. Ju mer man sprider raderna, desto större blir chansen att åtminstone någon rad ger vinst. Systemet Lyckolotto sålde bra. Det är ett nyckelsystem på 34 rader med 97 % vinstchans. Enda kravet är att man ska välja ut ett lyckonummer själv samt att det numret ska finnas i den rätta raden.

När V65 växte sig stor blev det intressant med reducerade system även på travet. V75 fanns inte vid den här tiden. System som fanns då var U-system, nyckelsystem med utgångsrad. Vi konstruerade systemnycklar där hästarna kunde sorteras i flera grupper. ABC-systemen såldes med viss framgång, kanske var det alltför nytt med ABC-ranking och reducerat på travet.

Innan Windows hade sett dagens ljus gjorde vi tipsprogram till datorer med DOS. Några spelombud köpte paket med dator och tipsprogram.  Med datorernas hjälp kunde man lätt göra reducerade system för spel på trav, stryktips, måltips och lotto. Även utskriften på kuponger gjordes maskinellt. Till skrivarna gjorde vi speciella behållare där man lade i en bunt kuponger och skrivaren fyllde i dem.

Med Windows och färgskärmar till datorerna kom nya möjligheter att konstruera dataprogram för tips och trav. Därefter har utvecklingen gått fort. Datorerna har blivit snabbare, Internet är tillgängligt för alla och filer med tusentals enkelrader kan överföras snabbt och enkelt direkt till Svenska Spel och ATG.

Idag är det mycket vanligt med andelsbolag och alla våra program passar utmärkt för det. Utan att ändra förutsättningarna ram och krav kan systemet reduceras till så många rader som andelarna räcker till.

Kurt Tina
Copéma