Hoppa till innehåll

Exempel till Copéma Tips

Här finns exempel på hur man kan använda programmet. Vi tar också upp sådant som är lätt att förbise.
Villkor på raderna     Utdelning     Spela mot folket     Chans     

Villkor på raderna

I programmet huvudsida ser vi kupongen, garderingarna, ev. villkor på raderna samt hur mycket kraven ökar 13-chansen.

Vi tar bilden som exempel på hur man kan använda villkor och antar att precisionsgarderingar redan är bekant. När man har satt sina precisionsgarderingar kan man tycka att det finns rader inom ramen som inte är spelvärda. Dem kan man spärra från systemet med olika krav. Det går att sätta krav på Teckensorter, Teckenföljder, Teckensekvenser, Teckenfördelning, Procentprodukt, Procentsumma, Utdelning, Spela mot folket och det vi kallar Villkor. Verktygen är många men man använder förstås bara de man anser sig behöva. De kanske mest använda är Villkor, Utdelning och Spela mot folket. Vi tittar närmare på dem. Programmet jobbar med enkelrader, tillverkar en rad i taget och testar den mot ställda krav. Alla krav måste vara uppfyllda om raden ska godkännas till systemet.

Här har vi lagt in Svenska Spels oddsprocent i garderingarna. Vi tror att 5 – 8 favoriter vinner.
I villkor 1 har vi markerat favoritraden. Markeringar görs med musklick i de små rutorna. Ett klick markerar och ett till tar bort markeringen.
I stapeln bredvid har vi lämnat 5 – 8 med grön bakgrund och resten med röd bakgrund. Musklick i rutorna växlar även här.
Grönt = tillåtet antal. Rött = förbjudet antal.
När vi konstruerar systemet kommer varje rad i systemet att innehålla 5, 6, 7 eller 8 av de markerade tecknen.
”0” tar bort villkoret och klick i gröna ringen avmarkerar tillfälligt.

Här har vi lagt till fler villkor.
Villkor 2 är de fyra största favoriterna. Vi tror att minst två av dem vinner.
Villkor 3 är förlust för favoriterna. Högst en av favoriterna förlorar.
Villkor 4 begränsar antal kryss i varje spelad rad.
Villkor 5 innehåller både singeltecken och halvgarderingar. Kravet är att varje rad ska ha 2 – 4 markerade tecken.
Programmet har plats för 100 villkor och det går även att göra gruppvillkor, till exempel att  minst 2 av 3 villkor ska vara uppfyllda.

I programmet kan vi se effekten av villkoren. Antalet möjliga rader har minskat från 1 594 323 till 295 756 och villkoren ökar 13-chansen med 101 %, givetvis under förutsättning att de håller.

Varför stämmer inte teckenfördelningen med garderingarna?

I rutan där man konstruerar systemet kan man ta fram systemets teckenfördelning.
Här har vi lagt till ett par villkor och konstruerat ett antal rader. Vi ser att de sju villkoren påverkar mycket.
Villkor 6 är säker etta i match 1. Då har inte procenten för kryss och tvåa någon betydelse. Endast rader som har en etta i match 1 blir godkända till systemet.
Villkor 7 betyder tvåa i antingen match 2 eller 3. I kombination med övriga villkor och garderingar blir det som bilden visar.

Att teckenfördelningen i systemet inte stämmer med garderingarna är en följd av de krav man har satt. Om man litar på sina garderingar och krav finns det ingen anledning att justera garderingarna.