Hoppa till innehåll

Exempel till Copéma Tips

Spela mot folket

Information om lagen, tidigare resultat med mera, kort sagt allt om fotbollen, mynnar ut i matchvärderingar. När de är klara kan vi släppa fotbollssnacket. Då är fotbollen klar och nu återstår tipset. Hur gör man systemet? Sätten är många och vi går inte in på hur många hel- och halvgarderingar man ska ha, hur de ska väljas och liknande tankar. Istället tar vi upp att tipset är ett poolspel. Vinsterna betalas av övriga tippare och Svenska Spel förmedlar pengarna efter skäligt avdrag för sina kostnader. Det gäller att vara bättre än folkets tips!

Tidigare var vinsterna på tipset 50 % av insatserna. Då kunde man säga att tipsombuden sålde 50-öringar för 1 kr/st. Spelvärdet var 50 öre per rad om man tippade som ”alla andra”. Idag är återbäringen till spelarna 65 % av omsättningen, men det gäller fortfarande att vara bättre än ”alla andra” om chanserna ska vara bra. Självklart vill vi ha ett spelvärde som är mer än 65 öre/rad, till och med mer än radpriset 1 kr. Det fixar vi med precisionsgarderingar, eventuella andra krav på raderna och inte minst Spela mot folket (smf), som vi hittar i huvudmenyn under Övriga krav på raderna.

Mäta spelvärdet
Spelvärdet för varje rad kan beräknas från folkets tips. Knappen Övriga vinstchanser i huvudsidan tar fram rutan för det. Tipsraden i exemplet har 13-värdet 159 öre och är klart spelvärd. Till 13-värdet får vi även lägga till 10-12 värdena.

13-potten är 40 % av hela vinstpotten. En första tanke kan vara att med minst 40 öre i 13-värde blir hela vinstvärdet minst 1 krona. Det stämmer inte riktigt för när det är bra utdelning brukar 13-värdet vara en större del av hela vinstvärdet. Vad man vill ha som lägsta 13-värde är upp till var och en.

Självklart kan vi inte manuellt knappa in systemets alla rader och se spelvärdet för var och en. Istället kan vi mäta de värden som troligen är lägst och vid behov justera systemet.

Exempel på hur man kan använda smf.

Smf kan användas på många sätt. Här är ett exempel. Vi väljer smf så att systemets rader har ett tillräckligt högt spelvärde samt att raderna är centrerade kring trolig utdelning. För det behövs folkets procent och en bra matchvärdering. Tipstecknens verkliga chanser kan vi bara bedöma så gott det går. Till exempel kan vi ta oddsprocenten och justera dem som vi vill. Vår matchvärdering får gälla för de verkliga chanserna. Vi gör konstruktionen stegvis.

1. Sök trolig utdelning.
Gardera med matchvärderingarna och konstruera till exempel 5 000 rader med minsta radskillnaden noll. Om man har villkor eller andra krav på raderna får man avmarkera dem i konstruktionsrutan. Konstruktionen görs från matchvärderingarna, inget annat.

Klicka på Om utdelningen, knappen under garderingarna, när systemet är klart. Det tar fram rutan med gult och blått. Där kollar vi var 50-50 hamnar bland de gula. I bilden är det 100 000 kr. Räknar vi ihop de gula på ena sidan strecket ska det bli 50 %. 13-utdelningen hamnar troligen i närheten av 50-50 linjen.

Allt det här gjorde vi bara för att hitta trolig 13-utdelning. Vi väljer att centrera även systemets rader kring 100 000 kr i 13-utdelning.

I varje intervall finns det rader med högt spelvärde och rader med lågt spelvärde. Med smf plockar vi russinen ur kakan. Rader som inte har tillräckligt högt spelvärde kommer inte med till systemet.

2. Ändra till dina garderingar och sätt de krav du vill på raderna.

3. Ta fram smf-rutan och klicka på Garderingar.
Det hämtar garderingarna till tabellen Värdering. För varje rad jämför smf chansen enligt värderingen med chansen enligt folkets tips. Om värdering och gardering inte är lika blir det svårt att sätta en lägsta nivå på 13-värdet.

4. Testa fram smf-gränserna
Gränserna bestäms av systemets 50-50 linje samt lägsta nivån på radernas 13-värde.
Vill vi ha raderna centrerade kring trolig utdelning? I så fall väljer vi samma 50-50 läge som i punkt 1.
Vilken nivå vill vi ha på radernas 13-värde? I exemplet väljer vi minst 1 kr.
Hur man testar fram gränserna kan kännas komplicerat första gången man gör det. Följ instruktionerna punkt för punkt. Efter att ha gjort det ett par gånger brukar det fungera utan problem.

Börja med att sätta en övre och nedre gräns på smf och göra ett testsystem,  till exempel 1 000 rader med gränserna 100 – 200 %. Nu är alla garderingar och andra krav som man vill ha dem. 

Rätta systemet med folkets favoritrad och kolla 13-värdet för systemets bästa rader. I bilden blev det 73 öre.
De lägsta 13-värdena fås vanligen då systemet rättas med favoritraden och när Värderingen är samma som garderingarna. Därför valde vi att testa med raden som har 13 favoritvinster och därför skulle värderingen vara samma som garderingarna. Testa gärna att rätta med annat än favoritraden. Systemets bästa rader bör då ha ett högre 13-värde.

Strängare krav minskar utbudet av möjliga rader och då ökar spelvärdet. Det är givetvis under förutsättning att ramen och kraven håller. För att öka 13-värdet får vi höja nedre smf-gränsen eller sänka övre gränsen. Kolla också radernas fördelning och se om 50-50 linjen hamnar rätt.

För att få fram smf-gränserna får man testa sig fram genom att göra system med olika gränser och se vid vilka värden både 50-50 linjen och lägsta 13-värdet hamnar där man vill ha dem. Man får vara lite metodisk.

I exemplet gav testerna smf 165 – 500 %.
Radernas 13-värden blev minst 1 kr och 50-50 linjen hamnade på 100 000 kr.

Systemets rader är centrerade kring trolig utdelning och alla rader har ett bra spelvärde. Då gäller det bara att ramen och smf håller. Några andra krav finns inte i exempelsystemet.

Det var förslag på användning. Smf är kraftfullt och var och en använder det förstås som man vill. I programdelen Chans kan man beräkna vinstchansvärdet med och utan smf och se hur mycket det förbättrar vinstchanserna.

M-, R- och U-system innehåller vanligen mängder av rader med lågt spelvärde. Vill vi fortfarande köpa 50-öringar för 1 kr/st? Med Copémasystem och krav på smf kan vi göra system med bara spelvärda rader.

Hur beräknas 13-värdet för en rad?

Beräkningen görs från folkets tips. Vi behöver också veta hur stor del av omsättningen som går till 13-potten. I en omgång utan jackpot är 13-potten 26 % av omsättningen på Stryktipset. På Europatipset är det 25,35 %. Att de är olika beror på att pengarna till fonderna tas från 12-potten på Stryktipset och från 13-potten på Europatipset.

Från folkets tips beräknas sannolikheten för 13 rätt. Det är produkten av chanserna för tipstecknen i raden, chanserna enligt folkets tips. För raden i systemet beräknas 13-chansen från ramen och kraven. Sedan jämförs chanserna och multipliceras med 26 % för Stryktipset. Resultatet blir radens 13-värde.