Hoppa till innehåll

Copéma Fullträff

Det nya spelet Fullträff med flytande vinstgrupper och många kombinationer blir mycket intressant med Copéma Fullträff. Välj bort de kombinationer du inte tror på och reducera till ett valfritt antal rader med stor radskillnad. När raderna är mycket olika varandra ökar chansen till att någon rad ger en högvinst.

Klicka här för att ladda hem programmet. Kör sedan den hämtade filen så installeras programmet i din dator och du får en ikon på skärmen. Programmet jobbar under Windows.

Jämför vinstchansen med matematiskt och reducerat system.
Om man får 13 rätt med ett matematiskt system får man även flera tolvor och elvor. En Fullträff ger mängder av vinstrader, men hur stor är chansen att komma ens i närheten av 13? Med 8 möjligheter i varje match tar garderingarna fort slut när man spelar enkupongsystem. Med reducering kan man gardera mycket mer för samma kostnad och göra systemet så att raderna är mycket olika varandra. Istället för att koncentrera raderna sprider man ut dem. 
På Fullträff kan 9 rätt räcka till omgångens högsta vinst. Här behövs inte flera tolvor och elvor. När raderna är spridda ökar chansen till att någon rad träffar en bra vinst.

I programmet kan man begränsa antalet möjliga rader med flera verktyg. Vi kallar det att sätta krav på raderna. Givetvis behöver man inte använda alla verktyg utan sätter bara de krav man vill.

Börja med att hämta kupongen. Markera sedan mål i tabellen ”Antal mål”. Valda mål kan markeras som A, B, C eller D. Fördelen med bokstavsgrupper är att det blir enkelt att sätta krav på varje grupp för sig.

Programmet jobbar med enkelrader och tillverkar en rad i taget till systemet. Varje rad som kan vara aktuell för systemet jämförs med dina krav och bara rader som klarar kraven kommer med till systemet. Vi tittar på de olika kraven.

Krav på antal matcher med A-, B-, C- och D-mål.
Om man till exempel väljer att varje rad i systemet ska innehålla 2 – 5 matcher med A-mål förbjuder man 0, 1 och 6 – 13 i A-kolumnen i tabellen ”Antal”.

Krav på antal mål i bokstavsgrupperna.
Här kan man välja antalet mål i varje bokstavsgrupp och i hela tipsraden.

Krav på antal mål i utvalda matcher.
I varje kolumn kan vi markera valfria matcher och sätta gränser för totala antalet mål i dessa matcher.

Krav på antal antal mål i ett visst antal matcher. 
Blir det minst 10 matcher med 0 – 3 mål? I så fall anger vi 10-13 matcher med 0 – 3 mål. Även här kan vi sätta upp till 5 olika krav..

Odds o. Folket
Svenska Spels odds och Folkets procent hämtas samtidigt med kupongen och programmet räknar om oddsen till oddsprocent. Markerade mål i de båda tabellerna och markerade mål på huvudsidan är hopkopplade. Mål kan markeras i vilken som helst av de tre tabellerna.

Programmet kan dela in målen i A – D enligt Folkets procent eller Oddsprocenten. Välj med knappen Byt.
I bilden är alla mål med minst 25 oddspocent A-mål, 20-24 är B, 15-19 är C och resten med minst 10 är D.
Gränserna väljs valfritt. 

Konstruera systemet antingen matematiskt eller reducerat.
När vi har valt ramen med mål och satt kraven på raderna låter vi programmet konstruera systemet. Välj matematiskt eller reducerat.

Matematiskt
Programmet kontrollerar alla rader som finns inom ramen av valda mål. Alla rader som uppfyller kraven kommer med i systemet. Om ramen och kraven håller blir det 13 rätt. Programmet har begränsningen max 100 000 rader. Minsta radskillnaden kan inte ställas in i ett matematiskt system utan är alltid 1. Vi rekommenderar inte matematiska system. Istället är det bättre att sprida raderna när det vanligen inte krävs så många rätt för att få vinst.

Reducerat
Ett reducerat system garanterar aldrig alla rätt om ramen och kraven håller. Fördelen med reducerat är att kostnaden blir mycket mindre än med motsvarande matematiska system. Med reducering kan man välja så stor ram man vill, sätta de krav man vill och reducera till ett valfritt antal rader. Det går även att ställa in en valfri minsta radskillnad. Det är ett mått på radernas spridning. Om till exempel minsta radskillnaden är ställd på 2 och en rad ger 13 rätt kan det inte finnas någon tolva. Skillnaden till 12 är bara 1, men om det inte finns någon tretta kan det finnas flera tolvor. Förslagsvis väljer man stor spridning på raderna. Det ökar chansen till att åtminstone någon rad ska ge en bättre vinst. Här är inte målet att få flera tolvor.  

Om man till exempel väljer minsta radskillnaden 5 kan näst bästa raden ge 8 om en rad ger 13. Istället för 13+8 kan det bli 12+9 eller 11+10. Med minsta radskillnaden 5 kan det inte bli flera elvor men väl flera tior. Det ökar chansen till minst 11 rätt på bekostnad av chansen att få flera rader med minst 11 rätt.

Spara systemet
För att kunna spara systemet i datorn måste man ha Copéma Tips installerat och registrerat i datorn. Utan det kan man ändå konstruera system och lämna in dem till Svenska Spel. Om man har stängt programmet efter inlämningen utan att spara systemet kan man rätta systemet hos Svenska Spel. Varje gång programmet konstruerar ett reducerat system blir det olika raduppsättning även om förutsättningarna är desamma. Därför kan man inte återskapa raderna i ett reducerat system.

Lämna in systemet till Svenska Spel
Inlämningen görs enkelt direkt från programmet, som kopplar upp till inloggningen hos Svenska Spel. Efter inloggningen visar Svenska Spel raderna och med klick på Betala-knappen blir systemet inlämnat och insatsen dras från kontot. 

Svenska Spel har en begränsning på hur många rader man kan lämna in i en fil. För spel på privat konto är gränsen 10 000 rader. Större system får delas upp i delar. Till exempel kan man lämna in 15 000 rader om man först lämnar in raderna 1 – 10 000 och sedan raderna 10 001 – 15 000.

Liverättning
Systemet kan rättas med aktuell rad och utdelningsprognos under tiden som matcherna spelas. Att följa systemet live kan bli en spännande spelupplevelse. 

Spela Tillsammans
En fil till Spela Tillsammans får vara på högst 950 rader. För större system kan man öppna flera spel i samma lag och lämna in ett delsystem per spel. 

Ansvar
Programmet är testat men Copéma tar ändå inget ansvar för vare sig extravinster eller uteblivna vinster som kan anses bero på programmet.

Lycka till med Fullträffen!

Kurt / Copéma