Hoppa till innehåll

En historia om tips

En tippare vi kan kalla för Slösa spelar ett M-system på tusen rader varje vecka tillsammans med några kompisar. 

Slösa har goda kunskaper om fotboll men gillar inte spelteori för Slösa upplever det som krångligt. Gänget tycker att Slösa får förtroendet att göra systemet och främst på meriten om fotboll. 

Slösa och kompisarna upptäcker att det regelbundet blir rader med tio och elva rätt som inte ger några kronor tillbaka men de spelar vidare som inget hänt.

De klagar hellre på att det är fel matcher på kupongen eller om match X slutat si eller så för då hade det blivit…så håller efterspelet vecka efter vecka som goda bortförklaringar.

Slösa och gänget betalar något som saknar värde men ser inte det som ett eget problem att lösa. 

Det är någon annans fel att saker händer och främst bland lagen på kupongen!

Slösa garderar alltid Leicester…

Vid ett tillfälle hade de 13 rätt men raden gav bara 14 000 kr tillbaka.

 

En tippare vi kan kalla för Spara spelar med program från Copéma. Det är ett reducerat system som är uppbyggt med procentuella garderingar på fem hundra rader. Spara spelar tillsammans med några kompisar. 

Spara har goda kunskaper om fotboll men känner även till några viktiga detaljer om spelteori. Gänget tycker att Spara är en ganska komplett spelare och får förtroendet att göra systemet och de gillar det teoretiska inslaget på systemet. Gänget vill inte spela ”som alla andra”.

Spara söker alltid efter tecken med spelvärde för där ligger utdelningen om det händer. 

Spara och gänget vill inte betala för något som saknar värde och därför har Spara valt att plocka bort värdelösa rader på systemet vid tillverkningen.

Ibland tycker gänget att de kan bygga ut systemet när rätt läge finns för i grunden är de alltid sparsamma.

Vid åtta tillfällen har gänget haft 13 rätt men de vill inte berätta mer än så. 

Vem är du? Spara eller Slösa? 

Leif Johansson

Om Leffes matchvärderingar

Leffes matchvärderingar