Hoppa till innehåll

Spela mot folket

Information om lagen, tidigare resultat med mera, kort sagt allt om fotbollen, mynnar ut i matchvärderingar, chansen för 1, X och 2 i varje match. När de är klara kan vi släppa fotbollssnacket. Då är fotbollen klar och nu återstår tipset. Hur gör man systemet? Sätten är många och här går vi inte in på hur många hel- och halvgarderingar man ska ha, hur de ska väljas och liknande tankar. Istället tar vi upp att tipset är ett poolspel. Vinsterna betalas av övriga tippare och Svenska Spel förmedlar pengarna efter skäligt avdrag för sina kostnader. Det gäller att vara bättre än folkets tips!

Tidigare var vinsterna på tipset 50 % av insatserna. Då kunde man säga att tipsombuden sålde 50-öringar för 1 kr/st. Spelvärdet var 50 öre per rad om man tippade som ”alla andra”. Idag är återbäringen till spelarna 65 % av omsättningen, men det gäller fortfarande att vara bättre än ”alla andra” om chanserna ska vara bra. Självklart vill vi ha ett spelvärde som är mer än 65 öre/rad, till och med mer än radpriset 1 kr. Det fixar vi med precisionsgarderingar, eventuella andra krav på raderna och inte minst Spela mot folket (smf), som vi hittar i programmets huvudmeny under Övriga krav på raderna.

Hur fungerar smf, hur kan det användas och vilken nytta gör det?
För att få svar på frågan behöver vi veta hur programmet tillverkar system och hur 13-chansen beräknas för en rad?

Systemet
När programmet tillverkar ett system väljer den ut en rad i taget från garderingarna och testar raden mot alla krav. Ett av kraven är smf. Om raden klarar kraven har vi en ny rad till systemet, annars kastas hela raden. Valet av nya rader som testas fortsätter så länge det behövs.
Om användaren väljer ett matematiskt system, vilket inte rekommenderas, går programmet igenom alla rader som ryms inom ramen av garderingar.
För reducerade system är det procenten i garderingarna som bestämmer raden. Om till exempel en match är garderad 50-30-20 är det 50 % chans att tecknet blir etta, 30 % chans för kryss och 20 % chans för tvåa.
Nackdelen med matematiskt system är att alla rader inom ramen som klarar kraven kommer med till systemet. Om ett tecken har 99 % eller 1 % i garderingarna har ingen betydelse.

Hur beräknas 13-chansen för en tipsrad?
Programmet beräknar 13-chansen på två sätt, enligt användarens matchvärdering och enligt folkets tips.

Rutan Spela mot folket hittar vi i menyn Övriga krav på raderna.

I tabellen Värdering fyller vi i matchvärderingen, chanserna för alla tipstecknen. Talen ändras på samma sätt som i garderingarna. Om man vill, kan man utgå från garderingarna eller oddsprocenten och ev. ändra dem.

Från värdena kan programmet beräkna 13-chansen för varje enskild tipsrad. Chansen till 13 rätt fås genom att multiplicera procenten för alla tecken i raden. För raden med 13 ettor blir chansen enligt värderingen 0,58 multiplicerad med 0,75 multiplicerad med 0,38 osv. Resultatet kan vi kalla ChVärdering. Motsvarande resultat från Folkets procent kan vi kalla ChFolket.

Vad är smf?
Smf för en rad är jämförelsen mellan radens 13-chans enligt värderingen och enligt Folkets procent, ChVärdering dividerat med ChFolket.
När man har gjort en värdering kan man fråga sig hur den står sig mot folkets procent. Smf-värdet är olika för olika rader. Är värderingen bättre än folkets procent för den rätta raden? I så fall är smf mer än 100 % för raden. Vi anger smf i procent för att slippa decimaltal.
I programmet kan vi sätta ett intervall för radernas smf, en nedre och en övre gräns. Om vi räknar med att matchvärderingen är minst lika bra som folkets procent kan vi sätta den nedre gränsen till minst 100 %.

Några exempel på smf-värden.
Om smf är 150 % är värderingen 1,5 gånger bättre än folkets procent för den raden.
Om smf är 200 % för en rad är värderingen dubbelt så bra som folkets procent.
Om smf är mindre än 100 % är folkets procent bättre än värderingen.

Hur ska vi välja smf och hur mycket förbättrar det systemet?
Om vi tror att matchvärderingen är minst lika bra som folkets procent för den rätta raden kan nedre smf-gränsen sättas till minst 100 %.
I smf-rutan kan antalet rader i det oreducerade (matematiska) systemet beräknas med och utan smf. Där ser vi direkt vilken inverkan smf har på antalet möjliga rader.
I regel har folket övervärderat favoriternas vinstchanser. Det betyder att när många favoriter vinner blir det ”alltför” många som ska dela på 13-potten, att utdelningen blir ”alltför” låg, att raderna därför har ett lågt spelvärde samt att raden får ett lågt smf. Med nedre gränsen på smf tar vi effektivt bort rader med låga spelvärden.
Om favoriterna är övervärderade av folket blir tredjehandstecknen undervärderade på folkets tips. Här är problemet att det finns så väldigt många rader som kan ge mycket hög utdelning. Med en övre gräns på smf kan vi spara in rader som vi knappast ändå inte kan träffa med 13 rätt. Insparade rader kan ses med Beräkna-knappen.
Smf är mycket effektivt för att spara in rader med alltför lågt spelvärde samt rader som är alltför svåra att nå med 13 rätt. Att kunna koncentrera raderna som man vill ökar vinstchansen.