Hoppa till innehåll

Spela mot folket

Vinsterna på tipset betalas av övriga tippare med Svenska Spel som pengaförmedlare. För att få bra vinstchanser behöver vi vara bättre än övriga tippare. Vi spelar alltid mot folkets tips och här är verktyget för det.
Bedöm de 39 tipstecknens verkliga chanser och skriv in dem i tabellen Värdering. Med knapparna under kan man kopiera in garderingarna eller oddsprocenten. De kan sedan ändras manuellt.

Hur bra är din värdering jämförd med folkets för den rätta raden?
Smf = 100 % betyder att värderingen är lika bra som folkets tips.
Om din värdering är bättre än folkets tips är smf mer än 100 %.
Om värderingen är dubbelt så bra som folkets tips blir smf 200 %.
Om värderingen är hälften så bra som folkets tips blir smf 50 %.
Smf för en rad är förhållandet mellan din värdering och folkets tips för radens 13-chans.

Sätt gränser för smf. Rader med smf utanför gränserna kommer inte med till systemet.

Den högra tabellen visar Värdering/folkets procent för varje tecken. Om något värde är väldigt högt eller lågt får resultatet i den matchen stor inverkan på radens smf. Om man vill undvika det kan värderingen jämkas med folkets procent.
En rads 13-chans är produkten av tecknens chanser.

Under garderingarna på huvudsidan finns knappen 13-chans. Här kan man se inverkan av kraven. Markera de krav man vill mäta, en eller flera krav, och klicka på Beräkna.

x13 är den förväntade 13-chansen. Med procentuella garderingar beror 13-chansen på den rätta raden. Bästa och sämsta möjliga 13-chans visas i huvudsidan. Allt under förutsättning att ramen och kraven håller.
x13 beräknas med hänsyn till radernas olika vinstchanser och är inte ett medelvärde av bästa och sämsta chans.