Hoppa till innehåll

Reducering med Copéma Tips

Med datorernas intåg i hemmen kom nya och betydligt bättre möjligheter att göra system. Copéma Tips har funnits och utvecklats sedan 1980-talet. De första programmen var för ABC-datorer.

Med Copéma Tips kan man gardera med precision, reducera till ett valfritt antal rader oberoende av hur mycket man har garderat och dessutom sätta valfria krav på raderna. Att Copéma Tips är enkel att använda är inte heller någon nackdel. Vi kan ändå notera att med mängder av möjligheter är det enkelt att krångla till det, om man så vill. Ett stort utbud betyder bara att där finns något för alla. Använd det som passar dig.

Vi kan låta vattenstrålen i bilden symbolisera ett tipssystem. Någonstans i gräset är vinstraderna samlade och dem vill vi träffa med vattnet. Hur ska vi ställa in strålen? Det finns 1 594 323 olika tipsrader och 2 288 av dem är vinstrader, 1 rad med 13 rätt, 26 tolvor, 312 elvor och 2 288 tior. Vinstraderna täcker 0,16 % av hela ytan.

Med M-system (enkupongsystem) är strålen helt samlad. Vi kan ställa in riktningen på strålen, men att träffa den lilla ytan med vinstrader blir inte lätt.
Med R- och U-system sprids vattnet jämnt fördelat inom en stor bevattningsyta. Vi kan ställa in strålens riktning och kan välja bland några olika alternativ på mängden vatten och strålens spridning. 

Med Copéma system kan vi välja
   strålens riktning,
   bevattningsytans storlek,
   strålens koncentration,
   vattenmängden och
   undanta valfria områden från vatten.
Alla val kan göras steglöst och oberoende av varandra.
Strålens koncentration väljs med precisionsgarderingar. Där man tror att vinstchansen är bäst, där satsar man mest. Där är reduceringen 
minst och ökar sedan med avtagande chanser.

 

Copéma Tips
   valfritt antal helgarderingar
   valfritt antal halvgarderingar
   valfritt antal rader
   precisionsgarderingar
   flera verktyg för att spärra rader man inte tycker är spelvärda
      procentprodukt
      procentsumma
      spela mot folket
      teckenföljder
      teckensekvenser
      teckensorter
      utdelning
      villkor
Systemen lämnas in direkt till Svenska Spel.
A
ktuella resultat, vinster och bästa rader kan ses i programmet när matcherna spelas.

Tips är ett skicklighetsspel. Med Copéma Tips kan du ta vara på din skicklighet på ett enkelt och trevligt sätt.
Copéma Tips är för Stryktipset, Europatipset, Topptipset och Powerplay.
Programmet kan installeras från sidan Hämta program. Där finns även en bruksanvisning.