Hoppa till innehåll

R-system

Vattenstrålen i bilden får symbolisera ett reducerat system.  Någonstans i gräset finns raden med 13 rätt, närmast omgiven av tolvorna, sedan elvorna och tiorna.
Hur ska vi ställa in strålen för bästa träff på vinsterna?
Riktningen bestäms av systemets garderingar och säkra,
mängden vatten motsvarar systemets storlek och
strålen kan vi ställa in för stor eller liten spridning, stor eller liten reducering.

Svenska Spel har flera R-system. Om minimigarantin är 11 rätt ger systemet minst en elva om rätt rad finns inom garderingarna. R-systemen är gjorda för att hålla garantin med så få rader som möjligt. Alla valda tecken värderas lika och teckenfördelningen är alltid 50-50 för halvgarderingar och 33-33-33 för helgarderingar. Vattendropparna blir jämnt fördelade över en stor yta. Det är bra för gräsmattan och på tipset är det alltid någon droppe som träffar en vinst tack vare den jämna fördelningen. Vi har en minimigaranti.

Copémasystem ger bättre 13-chans än system med minimigaranti
Vi gör ett tankeexperiment och låter slumpen göra små ändringar i teckenfördelningarna 33-33-33 och 50-50. När rätta raden är klar visar det sig att några garderingar har ändrats till det bättre och andra till det sämre. Ändringarna jämnar ut varandra och 13-chansen blir ungefär som tidigare. 

Om man istället gör justeringarna själv och gör det bättre än slumpen ökar 13-chansen och blir bättre än med 1X2-garderingar. Precisionsgarderingar ger bättre 13-chans än system med jämn teckenfördelning, om man är en bättre tippare än slumpen.

Med precisionsgarderingar kan man även sätta låga procent för de rätta tecknen. Därför kan man inte få någon minimigaranti.

Slutsatsen blir att Copémasystem med precisionsgarderingar ger bättre 13-chans än motsvarande system med minimigaranti. Kravet är att man är en bättre tippare än slumpen, vilket vi får förutsätta.

R-systemen förutsätter att alla rader inom ramen är lika bra. Då har det ingen betydelse för 13-chansen hur man väljer ut raderna. 13-chansen beror då bara på ramens storlek och systemets radantal. 
Exempel: R 5-5-108 har 5 helgarderingar och 5 halvgarderingar. Oreducerat är det 7 776 rader och systemkonstruktören har valt ut 108 av dem. Det ger 13-chansen 108/7 776 = 1,4 %. Hur man väljer ut raderna har ingen betydelse för 13-chansen då alla rader anses ha lika stor 13-chans. System med minimigaranti fördelar raderna jämnt och med precisionsgarderingar ökar vinstchansen ju bättre man har tippat.

Varje R-system har ett bestämt antal garderingar och ett bestämt antal rader. Att behöva anpassa antalet garderingar till systemet är inte heller optimalt. Med Copéma Tips är det systemet som anpassas till tipset. Du väljer!