Hoppa till innehåll

Allt spel handlar alltid om sannolikheter

Vinstchansen för varje häst är något mellan 0 och 100 %. Med Copéma kan du ange chansen som du bedömer den. Du väljer!
Systembygget börjar med att man bedömer hästarnas vinstchanser.

Hur väl kan du utnyttja din bedömning av hästarnas vinstchanser?

Enkupongsystem
Om du spelar enkupongsystem kan du bara välja On/Off, ta med en häst eller inte. Att behöva avrunda sin bedömning så grovt kostar många vinster. Ännu värre blir det när spelkassan avgör hästens vinstchans.

Flerkupongsystem, det som atg kallar reducerat.
Här kan man ta med fler hästar än vad spelkassan tillåter för enkupongsystem. Sedan får man ner kostnaden genom att ta bort ”onödiga” kombinationer. Till exempel kan man ha kravet att varje spelad rad ska innehålla minst två A-hästar, minst en av 3 valda hästar osv. Vilka kombinationer man väljer bort kan varieras i nästan det oändliga.
Rader som man väljer bort är kombinationer av flera hästar och behandlar alla ingående lika. Till exempel betyder det enkla kravet ”minst en av två” att vilken som helst av de två ska vinna. Båda behandlas lika, anses ha lika stor vinstchans. Det blir avrundningar som i längden kostar många vinster.

Smart reducering
Med smart reducering behöver du varken avrunda hästarnas vinstchanser eller ta hänsyn till spelkassans storlek. Med smart reducering tar du vara på den egna kunskapen och får den vinstchans du förtjänar. Så här.

1. Ta med ett valfritt antal hästar och sätt ett valfritt antal krav på valfria kombinationer. Uteslut endast hästar och kombinationer som du absolut inte tror på. Resultatet blir ett större flerkupongsystem med mycket stor chans till 7 rätt.

2. Ange dina hästars vinstchanser i skalan 1 – 100. Copéma räknar automatisk om poängen så att dina hästar får summan 100 % i varje avdelning.

3. Välj hur många rader som ska tillverkas. Ju fler rader du väljer, desto bättre blir vinstchansen.

Så här tillverkas raderna när du väljer smart reducering
1. Programmet tillverkar en enkelrad i taget. Vinstchansen för en häst är också dess chans att komma med till raden.
2. Raden kontrolleras mot kraven. Om kraven inte klaras blir det omstart från punkt 1.
3. Raden jämförs med alla tidigare godkända rader. Om det finns för många lika med någon tidigare rad startar det på nytt från punkt 1.
4. Tillverkningen fortsätter tills det finns det beställda antalet rader.

Med Copéma kan du välja vanligt flerkupongsystem eller större flerkupongsystem + smart reducering.