Hoppa till innehåll

U-system

Vi har tidigare sett att med precisionsgarderingar, procentuella garderingar, kan vi få bättre 13-chans än med R-system där garderingarna alltid är 33-33-33 eller 50-50. Jämförelsen gäller förstås med samma ram och radantal.

U-system, system med utgångstecken, är ett litet närmande från R-system mot precisionsgarderingar. Svenska Spel har flera U-system och de fungerar alla på likartat sätt. De har precis som R-systemen ett bestämt antal garderingar och ett bestämt antal rader. Skillnaden är att garderingarna tippas med utgångstecken och vinstchanserna beror på antal U-rätt. Vi tittar närmare på systemet U 4-7-200. Systemet har 4 helgarderingar, 7 halvgarderingar och är på 200 rader. Ett M-system med 4 hel- och 7 halvgarderingar blir 10 368 rader.

Om vi väljer ett U-tips till varje gardering kan vi beräkna hur de 10 368 raderna fördelas på olika antal U-rätt.

Enligt Svenska Spels garantitabell är 13-chansen med systemet
121/2 471 (5 %) med 5 U-rätt, 
78/1 925 (4 %) med 6 U-rätt och 
100 % med 11 U-rätt. 

Systemet är på 200 rader och innehåller
    1 rad med 11 U-rätt. Det är tipparens enkelrad.
121 rader av 2 471 möjliga med 5 U-rätt.
  78 rader av 1 925 möjliga med 6 U-rätt.
200 rader

Raderna med 5 U-tips har fördelningen 34-33-33 bland helgarderingarna och 52-48 bland halvgarderingarna.
Raderna med 6 U-tips har fördelningen 42-29-29 bland helgarderingarna och 61-39 bland halvgarderingarna.

Slutsats: Garderingarna i matcher med U-tips avviker från 50-50 och 33-33-33 till något som systemkonstruktören har bestämt, inte tipparen. Steget är fortfarande långt till precisionsgarderingar.