Hoppa till innehåll

Precisionsgarderingar

Hur garderar man en match där man bedömer chanserna för 1-X-2 till 50-30-20? 
Med M- och R-system kan man välja helgardering, halvgardering eller säker. De enda alternativen är 33-33-33, 50-50 och 100. Inget av dem passar riktigt bra. Att inte kunna gardera som man vill är inte optimalt.
Med Copéma kan man gardera varje match som man vill. Vi kallar det procentgarderingar eller precisionsgarderingar.
För att se förbättringen med precisionsgarderingar kan vi titta på ett par mycket enkla exempel.

Bilden visar 13-chansen med 10 helgarderingar 40-30-30 jämförd med 33-33-33. För att enkelt kunna jämföra satte vi chansen med vanliga garderingar till 1,0. Vi ser att redan med 4 rätt av tio, 4 resultat med 40 % och 6 med 30 %, blir  chansen bättre. Lyckas man få in 6 rätt blir 13-chansen dubbelt så stor och med 8 rätt 3,5 gånger så stor som med 33-33-33. Att få in nio eller tio är inte realistiskt, så dem tog vi inte med.

I skarpt spel väljer man individuella procent till varje match och tjänar förmodligen ännu mer.

Här har garderingarna ändrats till 50-25-25. Vid 4 rätt av 10 ökar inte chansen utan här krävs minst 5 rätt. Lyckas man få in 8 av de 10 blir chansen 14,3 gånger större än med 33-33-33.

Diagrammen visar att det behövs inte stora förändringar från vanliga garderingar för att öka 13-chansen rejält. 

När en kupong hämtas till Copéma Tips får man med även Folkets Tips och Svenska Spels odds. Oddsen räknas automatiskt om till procent och med ett musklick kan man lägga in dem till garderingarna. Det kan vara ett bra utgångsläge från vilket man ändrar procenten som man vill. Nedan har vi spikat Manchester City och Atlético Madrid. Bayern M är halvgarderad med 90-10-0, nästan spik.

Slutsats: Vinstchanserna kan förbättras ordentligt med precisionsgarderingar.