Del 9. Spela mot folket​

På tipset är motståndarna de övriga tipparna, folkets tips. Svenska Spel tar emot insatserna, drar av för sina kostnader och delar ut resten som vinster. För bra chansern behöver man vara tillräckligt mycket bättre än folkets tips, helst mycket bättre.

Ett bra verktyg för att spela mot folket är det vi helt enkelt kallar Spela mot folket. Det finns i menyn Övriga krav på raderna.

Börja med att göra en matchvärdering, bedöm chansen för de 39 tipstecknen och ange chanserna i procent. Ett enkelt hjälpmedel är att börja med oddsprocenten, Svenska Spels odds omräknade till matchvärdering. När man hämtar kupongen till programmet hämtas även Svenska Spels odds, som automatiskt räknas om till oddsprocent.

Klick på ”Oddsprocent” hämtar in Svenska Spels oddsprocent till matchvärderingen.
Om man hellre vill starta med garderingarna från huvudsidan klickar man på ”Garderingar”.

Matchvärderingarna kan ändras på samma sätt som garderingarna, markera med muspekaren och skriv dit nya siffror. Fortsättningen förutsätter att matchvärderingen är tecknens verkliga chanser. Exakta värden finns inte utan man får göra en egen bedömning från de fakta man har.

Folkets procent kan inte ändras här. Procenten hämtas samtidigt med kupongen. För att uppdatera procenten får man hämta in kupongen på nytt. Om man verkligen vill ändra folkets procent kan man göra det under Trend i rutan ”Folkets tips och oddsen”.

När programmet gör ett system tillverkas en rad i taget. Det börjar med 13 slumptal som översätts till tipstecken enligt procenten i garderingarna, procenten i programmets huvudsida. Raden jämförs sedan med alla krav och Spela mot folket är ett av kraven, andra krav kan vara villkor, utdelning mm. Om alla krav uppfylls godtas raden till systemet, om inte så kasseras hela raden och det hela börjar på nytt med 13 nya tal. Tillverkningen av rader fortsätter tills det finns det beställda antalet rader.

Kravet ”Spela mot folket” beräknas från matchvärderingen och folkets procent. Garderingsprocenten i huvudsidan har ingen inverkan på beräkningen av Spela mot folket.

När ett system konstrueras kollas kravet Spela mot folket så här.
Exempel: Raden som ska kontrolleras är 1X2 2XX 112 2X11.

Raden är markerad i båda tabellerna.
Matchvärderingen är tipstecknens verkliga chanser, så nu kan programmet räkna ut chansen för att raden blir omgångens rätta rad. Chansen att match 1 slutar med hemmaseger är 32 % och chansen för kryss i match 2 är 27 %. Chansen att rätta raden börjar med 1X blir 32 % av 27 %, vilket är samma som 0,32 multiplicerad med 0,27 = 0,0864. Det kan också skrivas som 8,64 %.

För att räkna ut chansen för hela tipsraden fortsätter vi kedjemultiplikationen. Resultatet blir ett mycket litet tal. Chansen att den markerade raden ska bli omgångens rätta rad blir 0,000 001 533 019.
Motsvarande beräkning med folkets procent ger chansen 0,000 000 699 133.
Chansen med matchvärderingen är 1533019/699133 = 2,19 gånger större än med folkets procent.
Folket har underskattat raden. Radens verkliga chans är 219 % av folkets bedömning.

När folket har underskattat raden så mycket passar det bra att godta en sådan rad till systemet. Om raden blir omgångens rätta rad blir 13-chansen per rad 219 % av folkets chanser. Det är spela mot folket på riktigt!

Systemet i bilden har spannet 125 – 250 %. Varje rad i systemet har 1,25 – 2,5 gånger större 13-chans med matchvärderingen än med folkets procent.

Spela mot folket sparar in mängder av rader som inte är spelvärda. Funktionen är mycket värdefull men säger inget om vinstchans och utdelning.

Utdelning
Hur systemets rader fördelas på olika utdelningar kan ses med ”Om utdelningen” under garderingarna.

13-chans
Största 13-chansen ses i programmets huvudsida. Chansen avser vanligen någon rad bland de med lägst utdelning. Ett tips är att sätta krav på utdelningen innan man kollar största 13-chansen. 

Garderingar
Om man tycker att 13-chansen blir för låg kan man ändra krav eller garderingar. Att ändra procenten i garderingarna eller gardera mindre påverkar inte matchvärderingen. Garderingarna och matchvärderingen är två skilda saker. De kan vara samma men behöver absolut inte vara det.

Tabellen Matchvärdering/Folkets procent

Tabellen visar förhållandet mellan matchvärderingen och folket.
Ettan i match 1 har 32 % resp. 26 %, 32/26 = 1,23 = 123 %.
Kolumnen vinst beräknas så här.

Vi kollar match 1.
1:an ger plus 6 procentenheter mot folket, 32 % chans till + 6/26 = 0,073846.
Krysset ger varken vinst eller förlust. Samma som folket är 100 %.
2:an ger minus 6 procentenheter mot folket, 38 % chans till -6/44 = -0,051818.
Totalen blir 0,073846 – 0,051818 = 0,0220 = 2,20 %.

En enskild match i en enskild omgång kan ge såväl plus som minus på chanserna, men som vanligt får vi tänka långsiktigt med sannolikheter. I ett stort antal matcher med 32 % chans till hemmaseger blir det 32 % hemmavinster om matchvärderingen var rätt. Spel handlar alltid om sannolikheter och tippare  satsar långsiktigt.

När matchvärderingen är rätt blir alla avvikelser mer eller mindre fel. Därför blir det alltid plus i kolumnen Vinst. Värdet i kolumnen Vinst kan också ses som ett mått på avvikelsen, hur mycket fel folket har mot matchvärderingen.

Tipsraden längst till höger i bild kopieras in från rättningsdelen. Raden kan ändras med klick i rutorna.
Testa-knappen beräknar radens matchvärdering mot folkets procent samt utdelningen. Eventuell Jackpot ingår inte i utdelningen.
Om man vill undanta  någon eller några matcher från matchvärderingen kan man avmarkera dem i de små rutorna till vänster om tipsraden.
Klick på den vänstra Beräkna-knappen räknar ut det matematiska systemets storlek. I rutorna ovanför markerar man markera vilka krav som ska ingå i systemet.