Hoppa till innehåll

Varför blir inte teckenfördelningarna och garderingarna lika?

I rutan  Konstruera system kan man ta fram systemets Teckenfördelning. Om man gör ett system utan andra krav än garderingarna stämmer teckenfördelningen väl med garderingarna. Undantag är förstås system med mycket få rader. 

Programmet fick tillverka ett antal rader med garderingarna och villkoren i det tidigare exemplet. Systemets teckenfördelning är längst till vänster, därnäst garderingarna. Vi ser att teckenfördelningen stämmer väl med garderingarna.

Här har vi lagt till ett par villkor och konstruerat systemet på nytt.
Villkor 6 kräver säker etta i match 1. Då kan det förstås inte bli etta i bara 35 % av systemets rader.
Villkor 7 kräver att alla systemets rader ska ha en tvåa i match 2 eller 3. Då räcker det inte att bara 12 % av raderna i match 2 och 29 % av raderna i match 3 har en tvåa.

Att teckenfördelningen kan skilja sig mycket från garderingarna beror på kraven som finns i systemet. Om kraven minskar eller ökar andelen tecken i systemet finns det ingen anledning att justera garderingarna, om  man litar på sina krav.