Tipsguide

Copémasystem ger bättre vinstchanser än M-, R- och U-system, har vi sett från Copémasystem med exempel och Om tipset. Båda finns här på sajten. Många användare hör också av sig och berömmer programmet. Ibland märks det ändå att användningen av programmet inte alltid är så enkelt. Här kikar vi på några saker som inte alltid uppmärksammas.


Garderingsprocenten
Man ska givetvis utnyttja fördelen att kunna gardera med precision. Om det känns besvärligt att göra en helt egen matchvärdering kan man börja med att överföra Svenska Spels oddsprocent till garderingarna. Det är bara ett musklick. Sedan kan man ändra och justera dem som man vill. Oddsen och Folkets procent följer med när man hämtar kupongen.

Att gardera flera matcher med riktigt höga/låga procent är oftast ingen bra idé. Att gardera med till exempel 90-5-5 är en mycket stark etta. Skulle hemmalaget tappa poäng blir det rätt i 5 % av raderna, 5 rader av 100.  Med två så starka favoriter och poängtapp för båda blir det rätt tecken i 5 % av 5 % av raderna. Det betyder båda rätt i bara 2 eller 3 rader av 1 000.


Vinstchanser
Med till exempel en helgardering 50-30-20 är det rätt tecken i hälften av systemets rader om hemmalaget vinner. Om hemmalaget tappar poäng blir det rätt tecken i färre antal rader och därmed lägre vinstchans. Systemets bästa och sämsta chans kan ses i programmets huvudsida. Chanserna är förstås under förutsättning att ramen och kraven håller. Den verkliga 13-chansen beror på den rätta raden och blir som regel alltid mycket närmare bästa än sämsta chansen. Att det blir så kan vi se med ett enkelt exempel.

Vi testar ett system med 10 helgarderingar och väljer för enkelhets skull 50-30-20 till alla.

På förstasidan ser vi att med 100 rader blir 13-chansen i bästa fall 1/10 och i sämsta fall 1/97 656.
1/10 inträffar om alla 50-procentare går in. Det lär inte hända och risken att det blir tvåor på alla helgarderingar är ännu mindre.
Rimlig fördelning bland de 10 matcherna är 5 ettor, 3 kryss och 2 tvåor. Det är vad vi tror enligt garderingarna. Vi testar det med Rätta – Vinstchans.

Med 100 rader blir 13-chansen 1 på 296. Med 1 000 rader skulle den bli 1 på 29,6. Chansen blir betydligt närmare bästa än sämsta chansen. Det är nästan så att vi kan bortse från sämsta chansen.

Motsvarande R-system skulle ge hälften så bra 13-chans. 10 helgarderingar är 59 049 rader. Spelar vi 100 av dem blir 13-chansen 100/59 049 = 1 på 590.

Med procentuella garderingar beror 13-chansen på procenten för de rätta tecknen. Det blir stor skillnad på vinstchansen om rätta tecknet i en match är 90 % eller 10 %. Antalet rader i det matematiska systemet är därför inte så viktigt. Det är bättre att se till bästa vinstchansen än antalet matematiska rader.


Vinstchansen med matematiskt system
Matematiskt system = Oreducerat system.
Här behöver vi inte kolla 13-chansen. Systemet innehåller alla rader som ryms inom ramen och kraven och ger alltid 13 när de håller. En nackdel är att man missar möjligheten att gardera med precision, 99 % eller 1 % i garderingen gör ingen skillnad. Systemet ska ge 13 i båda fallen. Att inte kunna utnyttja precisionsgarderingar är givetvis ett stort avbräck.


Minsta radskillnaden noll
Om man vill göra system på nästan lika många rader som det matematiska och alla rader ska bli olika kan det bli omöjligt att hålla procenten i garderingarna. I ett M-system med en halvgardering 1X är det lika många rader med ettor som med kryss. I till exempel ett 512 raders system är det 256 rader med ettor och lika många med kryss. Om systemet reduceras till 450 rader kan det bli max 256/450 = 57 % ettor om alla rader ska vara olika. Att få mer än 57 % ettor blir en omöjlighet.

En enkel lösning är att konstruera systemet med minsta radskillnaden noll. Programmet tillverkar en rad i taget och med minsta radskillnaden noll jämförs inte en ny rad med tidigare godkända rader. Systemet kan innehålla flera rader med alla rätt. System med minsta radskillnaden noll fungerar alltid och för Topptipset är det nästan nödvändigt. Det gör det möjligt att spela även stora andelssystem. Ju lägre utdelningen blir, desto fler vinstrader kan man räkna med.


Teckenfördelningen i systemet stämmer inte med garderingarna
Ett exempel är ett villkor med kravet att minst två av tre halvgarderingar 1X ska sluta med hemmaseger. Tre halvgarderingar blir 8 kombinationer:
1  1  1  1  X  X  X  X
1  1  X  X  1  1  X  X
1  X  1  X  1  X  1  X

Av de 8 kombinationerna är det 4 som innehåller minst två ettor. Det är kombinationerna
1  1  1  X
1  1  X  1
1  X  1  1

I varje match finns nu ettan i 3 kombinationer av 4. Det blir 75 % ettor. Att gardera med till exempel 50-50 går bra, men det kommer att bli mer än 50 % ettor i det färdiga systemet.

Teckenfördelningen i de färdiga systemen kan avvika rätt mycket från procenten i garderingarna. Det beror på kraven i systemet och är inget fel utan bara en följd av de val man har gjort.


Spela mot folket – ett mycket bra verktyg
Vinsterna på tipset är en del av allas insatser. För att lyckas väl måste man vara bättre än Folkets tips. Verktyget för det är Spela mot folket och det finns beskrivet i avsnittet Copémasystem med exempel.

I rutan Spela mot folket anger man en matchvärdering och den jämför programmet med folkets tips. Jämförelsen görs för alla 1,6 miljoner tipsrader, en rad i taget. Om raden ligger utanför dina angivna gränser kan inte raden komma med i systemet. Resultatet av jämförelsen anges i procent.
Om matchvärderingen och folkets procent är likvärdiga är resultatet 100 % för raden.
Om matchvärderingen är dubbelt så bra som folkets procent blir resultatet 200 %.
50 % betyder att för den raden är matchvärderingen bara hälften så bra som folkets procent.

Här noterar vi att enskilda matcher kan inverka mycket olika på resultatet i jämförelsen.
Exempel 1. Matchvärderingen är samma som folkets tips. Då har tipsresultatet i den matchen ingen betydelse. Matchvärderingen dividerat med folkets procent = 1 = 100 % för alla tre tecknen. Att multiplicera resultatet från övriga 12 matcher med 1 ger ingen ändring.

Exempel 2. Här är matchvärderingen 50-30-20 och folkets procent 70-20-10.
Om matchen slutar 1:a drar det ner resultatet från övriga 12 matcher till 5/7 = 0,71.
Om matchen slutar 2:a ökar det resultatet från övriga 12 matcher till 20/10 = 2, en fördubbling.

Vi kan utgå från att jämförelsen från övriga 12 matcher visar 100 %. Då har vi följande.
Matchen i exempel 1 har ingen inverkan. Slutresultatet blir 100 % hur den matchen än slutar.
Med 1:a i exempel 2 blir slutresultatet 71 % och med tvåa 200 %.
I det ena fallet har resultatet ingen inverkan och i det andra mycket stor inverkan.

Beroende på hur man anger matchvärderingen i förhållande till folkets procent blir radernas jämförelseresultat mer eller mindre koncentrerade. När alla matchvärderingar är nära folkets procent blir jämförelsen för varje tecken nära 100 % och likaså resultatet för hela raden.

Om machvärderingen avviker mycket från folkets procent i bara en match får utgången i den matchen mycket stor inverkan. Det kan vara skillnaden på att klara satta gränser eller hamna långt utanför en gräns.

Om många matcher har stor skillnad mellan matchvärdering och folkets procent kan man ändå sätta ett spann på jämförelsetalen och hoppas på att höga och låga värden tar mer eller mindre ut varandra.

En sak till att uppmärksamma är hur man hanterar matcher som inte är helgarderade. Vi kan titta på exemplet med matchvärderingen 50-30-20 och folkets procent 70-20-10. Om man inte garderar hemmalaget blir jämförelsen 50/70 för den matchen i alla systemets rader. En rad som har 100 % totalt på övriga 12 matcher får bara 71 % till slut. Ett enkelt sätt att lösa problemet är att sätta samma procent som folket har på alla tecken som inte finns i systemet.

Spela mot folket är mycket kraftfullt. Hur man hanterar det är upp till användaren. Du väljer!