Hoppa till innehåll

Procentprodukt (PP)

I varje match är det troligaste resultatet att favoriten vinner och störst 13-chans har raden med 13 favoritvinster. Det är den ”lättaste” raden. PP sorterar raderna i ordning enligt 13-chansen. Med krav på PP kan vi välja bort så mycket vi vill i var ände, både bland de lättaste och svåraste raderna.

Hur bestäms 13-chansen för en rad?
Klick på den gröna pricken vid Procentprodukt på huvudsidan tar fram rutan PP.

Exempel
I tabellen Värdering skriver vi in chanserna i procent för de 39 tipstecknen. Det gör vi på samma sätt som med garderingarna och andra tabeller i programmet. Med knapparna under kan vi kopiera in befintliga värden.

Produkten av chanserna för de 13 tecknen i en tipsrad ger radens 13-chans. Programmet sorterar raderna i storleksordning efter 13-chansen och vi kan sätta krav på gränserna.

Programmets sätt att sortera raderna gör att gränserna blir mycket stora tal. Som standard väljer vi 18 nollor efter valda siffror.

Innan vi lägger till någon gräns alls konstruerar vi några tusen rader bara för att se hur raderna fördelas på olika utdelningar, knappen Utdelning under garderingarna på huvudsidan.

Hur ska vi använda PP?
Rader med många favoritvinster har höga procent. Högsta gränsen spärrar favoritrader från att komma med till systemet.
Lägsta gränsen spärrar rader med låga värden, de svåra raderna.

Favoriterna är i regel övervärderade av folket. Om det blir många favoritvinster blir det fler som ska dela på 13-potten än vad som motsvarar radens svårighet. De riktigt lätta raderna är därför inte spelvärda.

Vi testar högsta gränsen 500 följt av 18 nollor. Klick på Beräkna visar att av de ursprungliga 1 594 323 raderna återstår 1 576 969. Det är inte många rader som försvinner.

Klick på knappen 13-chans under garderingarna på huvudsidan visar den här bilden. Det är 87 % chans att kravet håller, alltså 13 % risk att det spricker.

Det är lätt att prova sig fram till det värde man vill ha. Ändra högsta PP-värdet och klicka på Beräkna i rutan 13-chans. Vill man se radernas fördelning på olika utdelningar får man konstruera systemet.

Folkets procent har ingen inverkan på PP. Tabellen finns med bara som jämförelse.

Här har vi kopplat bort högsta gränsen genom att lägga till 24 nollor efter 500. Talet blir så stort att ingen rad når upp till den gränsen. 

Lägsta gränsen kan vi koppla bort genom att ändra till noll nollor efter siffrorna. Alla rader klarar den gränsen.

Vi kollar lägsta gränsen 50 (+ 18 nollor). Vi ser att det spärrar mer än 1 miljon rader från att komma med till systemet. Om vi kollar rutan 13-chans visar den 80 % chans att gränsen håller.

I exemplet tog vi bort lätta rader med risken 13 % att det spricker.
Chansen att nedre gränsen håller är 80 %, alltså 20 % risk att den spricker.

Risken att någon av gränserna inte håller är 13 % + 20 % = 33 %.
Chansen att både lägsta och högsta gränsen håller blir 67 %.