Hoppa till innehåll

Procentprodukt (PP)

PP sorterar raderna i ordning efter vinstchansen. 
Sätt gränser i var ände så kommer inga rader utanför intervallet med i systemet.

Klick på gröna pricken vid Procentprodukt på huvudsidan tar fram rutan PP.

 

Skriv in de 39 tipstecknens chanser (%) i tabellen Värdering. Du bedömer själv hur stor chansen är för varje tecken.  Med knapparna under kan man kopiera in värden och sedan ändra dem som man vill.
13-chansen för en rad fås som produkten av tecknens chanser. Programmet multiplicerar procenten så produkten blir ett mycket stort tal. Välj 18 nollor efter talen i rutorna. Folkets procent inverkan inte på PP. Tabellen finns med som jämförelse.

Högsta produkten får raden med de högsta procenten, favoritraden. Att begränsa högsta PP är att begränsa favoritraderna, raderna med störst vinstchans och lägst utdelning. Prova dig fram. Sätt en gräns, tillverka rader och kolla hur stor chansen är att det håller. Beräkna-knappen visar hur många rader som är kvar av 1,6 miljoner.

Beräkna i rutan 13-chans visar hur stor chansen är att ställda krav håller. Ovan är det 87 % chans att PP håller, 13 % risk att det spricker. 

För att testa fram de gränser man vill ha är det lämpligt att tillverka några tusen rader med minsta radskillnaden noll och se resultatet. Rader behöver inte tillverkas efter varje ändring av gränser.

Även rutan Utdelning, som visar radernas fördelning, kan vara till stor hjälp.

Ett enkelt sätt att avmarkera övre PP-gränsen är att ändra antalet nollor till 24. PP kan aldrig bli så stort.

Nedre gränsen blir verkningslös med 0 nollor efter talet.