Om Copéma-program, installation och säkerhet

Programmen jobbar under Windows och fungerar inte i Mac utan Windows.
Att installera program i datorn är enkelt. Gör så här.
1.       Stäng det aktuella programmet om du uppdaterar till senaste versionen.
2.       Klicka på länken med programmets namn. Utförlig beskrivning finns nedan.  
3.       Vid uppdatering behöver inte det nya registreras och datorn behöver inte startas om.
4.       Ställ in administratörsrättigheter.
       a)  Klicka på programmets ikon med höger musknapp.
       b)  Välj Egenskaper längst ned, vidare Avancerat och bocka i Kör som administratör.
       c)  Klicka på OK, Verkställ och Ok i nästa ruta. Klart.
5.       Starta upp det nya och kontrollera i listen överst att det är rätt version.

Att Tips- och Bomben-programmen slutade fungera i februari berodde på uppdateringar hos Svenska Spel. Det löstes med uppdatering av programmen.

Klicka på programmets namn så hämtas programmet till datorn. Alla program är för Windows. 
Copéma Tips 15.9
Antal rätt på Tipset
Copéma Bomben 8.8
Copéma för V86 11.6
Copéma för V75 15.6
Copéma för V65-V64 12.3
Copéma för V5 11.0
Antal rätt på Travet

Programmen har få nedladdningar och kan därför få varningar vid nedladdning, speciellt gäller det nya versioner. Det kan hända att program hamnar i karantän efter nedladdning. Då kan man låta antivirusprogrammet söka igenom det i karantänen. Sänd gärna ett mail till oss och meddela vilket antivirusprogram som varnar så får deras lab analysera programmet. Hittills har svaren alltid varit “False positive”. För antivirusprogram gäller “hellre fälla än fria”.

Hur hämtning av program ser ut på skärmen beror på vilken webbläsare som används.
I Chrome visas en liten ruta längst nere till vänster. Klicka i rutan när hämtningen är klar och svara Ja på frågan “Tillåter du att den här appen får göra ändringar på datorn?”. Se Säkerhet längre ned om du får andra alternativ.
I Firefox finns valen Spara och Avbryt. Spara lägger filen i mappen Hämtade filer. Öppna mappen Hämtade filer och dubbelklicka på CopemaTips144 så startar installationen.

Det kan dröja någon sekund innan installationen kommer igång så ha lite tålamod. När installationen startar klickar man på Nästa, Installera och Avsluta.

Efter Avsluta ombeds man starta om datorn. Det behövs inte om det finns en äldre version av programmet i datorn.

Installationen är nu klar och programmet kan startas från ikonen på skrivbordet. Eventuell äldre ikon kan tas bort med högerklick på ikonen och valet Ta bort. Öppna programmet och kontrollera versionsnumret i listen upptill.

          
       Copéma Tips

Säkerhet
När ett antivirusprogram inte känner igen ett program anges det vanligen som smittat med virus. Det är det vanliga. Om programmet sedan sänds in för test får man svaret “False positive” om programmet är rent. Copéma-programmen är fria från virus och försedda med kodsignering så att de inte kan manipuleras på nätet.

Det senast testade programmet är Tips version 14.1. Det har testats av Norton, F-Secure och AVG. Alla har meddelat att programmet är rent. Med något av dem i datorn ska det alltså inte vara något problem med installationen.

Om antivirusprogram markerar risk för virus kan man installera programmet ändå. Det placeras då i karantän och sedan kan man låta antivirusprogrammet söka igenom det.


Så här svarade F-Secure på testet av Copema Tips version 14.

Greetings,

Thank you for your submission.

Our analysis has found that the file you submitted is clean.

We have identified the issue as a False Positive, which will be resolved automatically via F-Secure’s Security Cloud.

For environments where applications change or get updated often, we recommend to configure Exclusions inside your F-Secure product.

In some cases Deepguard may keep on detecting an application as ‘rare’ or ‘suspicious’ after each new update, especially when the application is not widely seen across our customer base:

Excluding a file or folder (Home Security products)
Excluding objects (Business Security products)
Using wildcards in exclusions (Business security products

If there is anything else we can help you with, please do not hesitate to contact us again.

Best regards,
Mokhdzani Faeq
Junior Malware Analyst
F-Secure Customer Protection