Copémasystem med exempel

Tips är ett skicklighetsspel och bästa 13-chansen får man förstås när man kan utnyttja sin skicklighet fullt ut. Det kan man med Copémasystem. Varför Copémasystem är bättre än M-, R- och U-system kan vi sammanfatta i fyra punkter.

  1. Precisionsgarderingar
  2. Välja bort onödiga rader
  3. Spela mot folket
  4. Reducera till ett valfritt antal rader

Alla fyra kan kombineras valfritt. Copéma Tips är ett mycket flexibelt tipsprogram. Det innehåller många kraftfulla och enkelt användbara verktyg. Där finns något för alla men ingen använder allt. Använd de verktyg du vill och kombinera som du vill!

Med Copéma kan man enkelt testa olika lösningar och prova sig fram till vad man tycker blir bäst för den aktuella omgången. När man är nöjd med systemet kan det reduceras till ett valfritt antal rader och lämnas in till Svenska Spel med några musklick.

Vanans makt är stor och såväl enkupongsystem som gamla reducerade system används fortfarande mycket. Enkupongsystemen är mycket enkla att använda och varje gardering är mycket kostsam. Reducerade R- och U-system fokuserar på en mindre vinst, minimigarantin. Den ska gälla alla rader i det oreducerade systemet och därför blir inte systemen varken flexibla eller kostnadseffektiva.

Copémasystem fokuserar på 13-chansen. Ett bra tips ger en stor 13-chans och många undervinster. Om man lyckas sämre kan man fortfarande ha en 13-chans och inte fullt så många undervinster. Vinstchansen beror på hur väl man lyckas med tipset och därför finns ingen minimigaranti.

Copéma Tips har funnits i över 30 år och utvecklats under tiden med allt bättre funktioner. Programmet kan installeras från copema.se till surfplattor och datorer med Windows. Telefonskärmen är i minsta laget för överblicken och även de här sidorna gör sig bäst på en dataskärm. Programmet finns bara för Windows.

Exempel på system.
Precisionsgarderingar     Välja bort onödiga rader     Spela mot folket