Exempel på Spela mot folket

Det här är ett riktigt bra verktyg för att vässa vinstchanserna!

Tips är ett poolspel, vilket betyder att vinstpotten är en del av allas insatser. På Stryk- och Europatipset är återbäringen till spelarna 65 % av omsättningen. För att lyckas bra måste man vara bättre än övriga tippare. Spela mot folket är vad tipset går ut på och här är verktyget för det.

I exemplet utgår vi från ett system med 11 helgarderingar och kravet att minst 1 av 2 valda favoriter ska vinna. Garderingarna är Svenska Spels oddsprocent med några ändringar.

Nu lägger vi till krav på Spela mot folket och förbättrar systemet ordentligt.
Spela mot folket finns i menyn Övriga krav på raderna.

Rutans vänstra del visar matchvärderingen och folkets procent. Folkets procent fylls i automatiskt och matchvärderingen skrivs in på samma sätt som garderingarna. Det kan underlätta att först hämta in garderingarna eller oddsprocenten med knapparna nertill och sedan ändra som man vill.

Tanken är att matchvärderingen ska vara så nära lagens verkliga vinstchanser som möjligt. De exakta chanserna kan ingen veta, så det får bli uppskattningar. Många anser att oddsprocenten är bra och blir ännu bättre om de stora favoriterna ökas lite till.

Spela mot folket beräknas enbart från matchvärderingen och folkets procent. Garderingarna har ingen inverkan på Spela mot folket. I garderingarna kan man chansa friskt om man vill, men inte gärna i matchvärderingen. Vanligen finns inga nollprocentare i matchvärderingen.

Klick på Beräkna visar att 11 helgarderingar och villkoret blir 98 415 rader. Det är det matematiska systemet utan hänsyn till procenten i garderingarna, 11 helgarderingar 1X2 och kravet att minst 1 av 2 utvalda favoriter ska vinna.

Klick på Radernas fördelning tar fram den här rutan.

Det oreducerade, matematiska systemet, är på 98 415 rader. För var och en av dem har programmet beräknat 13-chansen enligt matchvärderingen och enligt folkets procent samt jämfört chanserna.

Exempel. För en utvald rad är 13-chansen 1,5 gånger större enligt procenten i matchvärderingen än enligt folkets procent. Radens chans är 150 % av folkets chanser och raden hamnar i intervallet 140-159 %.

Vi förutsätter förstås att matchvärderingen är de rätta chanserna och då blir allt som avviker från matchvärderingen mer eller mindre fel. Matchvärderingen är rätt och folkets procent är fel när de inte är desamma.

Vi vet inte hur den rätta raden kommer att se ut, men om vår matchvärdering är bättre än folkets procent för raden blir värdet över 100 %. Om vi tror att det blir så kan vi ta bort alla rader som inte når 100 %. Det minskar antalet rader i det matematiska systemet med 3+10+15 procent, alltså 28 procent.

I det här exemplet chanser vi mer ändå och tror att rätta raden hamnar i intervallet 120 – 200 %. Det minskar antalet matematiska rader från 98 415 till 36 034 och ökar vinstchansen rejält om det håller. Vad chanserna blir kan vi se i programmets huvudsida.

Så här blev den nya fördelningen.

Som alltid måste man väga risk mot chans när man tar bort rader från totalen 1,6 miljoner. Att till exempel spika en match där folket har 80 % när man själv tror att vinstchansen är 70 %, är teoretiskt ingen bra idé. Spik 100 % istället för folkets 80 % ger 20/80 = 25 % i förtjänst om spiken håller och med 70 % vinstchans är risken att den spricker 30 %. Risken är större än den eventuella förtjänsten.

Med Spela mot folket räcker det att till exempel ha värderat rätta raden minst lika bra som folket och välja bort all värdering under 100 %. Redan där blir förmodligen förtjänsten om det håller mycket större än risken att det spricker.

Precisionsgarderingar     Välja bort onödiga rader     Copémasystem