Hoppa till innehåll

Tips för andelsbolag

Sätt en stopptid för deltagande
Med Copéma Tips gör man systemet så stort som andelarna räcker till. Med en stopptid vet man hur stort systemet ska vara och kan konstruera det.

Maila systemet till deltagarna
Andelsbolag brukar ha deltagare som är mer eller mindre intresserade av systemen. De som inte är intresserade betalar sina insatser och väntar på att Svenska Spel ha fylla på deras konton med vinster. De mer intresserade vill se hur systemet är gjort och kunna följa det med programmets liverättning. Till dem får man sända systemet i  mail. Då sänder man ett gruppmail och lägger med systemet, stm-filen, som bilaga i mailet. Mottagaren sparar bilagan i sin dator och när det är dags för spel öppnar man tipsprogrammet och hämtar in systemet. En färdig mall för mailen är inte fel. Då behöver man bara ändra de uppgifter som rör omgången. I mallen kan man också beskriva hur man installerar Copéma Tips, hur man sparar bilagan i mailet samt hur man hämtar in det till programmet.

Gör systemen med minsta radskillnaden noll
Programmet tillverkar en rad i taget till systemet och med minsta radskillnaden noll görs ingen jämförelse med de rader som redan finns i systemet. Alla rader får lika stor vinstchans. Det spelar ingen roll om systemet är stort eller litet. Chansen per rad är lika och den totala vinstchansen beror förstås på systemets storlek. Fler rader ger fler vinstrader. Hur stor vinstchansen är för varje rad beror på hur man har gjort systemet och även på den rätta raden. Med precisionsgarderingar beror 13-chansen inte bara på om ramen och kraven på raderna håller utan även på den rätta raden.

Stora system
Spela Tillsammans reglerna säger högst 50 andelar per spel och högst 200 medlemmar i ett lag. När 50 andelar är sålda kan man inte köpa andelar även om man är med i laget. När lagkaptenen öppnar ett spel väljer hen andelspris, maximalt antal andelar per medlem och stopptid för deltagande. Medlem som väljer autoköp har automatiskt en andel när spelet öppnas. Tyvärr kan man inte välja mer än en (1) andel på autoköp. Efter öppnande kan man köpa fler andelar även om man har autoköp. Med Copéma Tips gör man systemet så stort som sålda andelar räcker till. Ett problem kan vara att Spela Tillsammans har begränsningen högst 2 200 rader i en fil. För större system finns olika alternativ.

Alternativ 1. Något krånglig.
Konstruera systemet och lämna in det i delar, t ex raderna 1-2 000, raderna 2 001-4 000 och så vidare.
Exempel.
Andelspriset är 100 kr. Om alla 50 andelarna blir sålda räcker det till 5 000 rader. Det måste fördelas på 3 spel. Vi kan tänka oss raderna 1-2 000, 2 001-4 000 och 4 001 – 5 000. Då öppnar man 3 spel i samma lag och väljer andelspriserna 40 kr, 40 kr och 20 kr, totalt 100 kr. Ett stort problem kan vara att alla deltagare måste köpa lika många andelar i varje spel. Står man över någon del så är man med på bara en del av systemets rader. När programmet har konstruerat ett system sorterar den raderna. Därför är inte de olika delarna jämförbara.

Alternativ 2. Ett betydligt enklare sätt.
Vi såg tidigare att alla rader har lika stor vinstchans. Då har det ingen betydelse om man tillverkar många rader i ett system eller gör flera mindre system. Förutsättningen är förstås att precisionsgarderingarna och kraven på raderna är lika i alla system. Med tipsprogrammet blir det olika raduppsättning vid varje konstruktion. Om två system görs på samma sätt får de lika stora vinstchanser men kan få helt olika utfall. Reducerade system garanterar aldrig 13 rätt. Det ena systemet kan ge 13 rätt och det andra kan bli utan. Likaså kan antalen lägre vinster bli något olika.

Här är ett förslag för andelsbolag.
Öppna 3 spel i samma lag med olika andelspris, till exempel 25 kr, 50 kr och 75 kr. Systemen tillverkas sedan med samma precisionsgarderingar och samma krav på raderna i alla system. Raduppsättningarna blir olika så det är olika system, men vinstchansen per rad är lika. Systemens storlek bestäms av antalet sålda andelar. Då kan varje deltagare välja om man vill satsa 25 kr, 50 kr, 75 kr, 100 kr, 125 kr eller 150 kr. Det gör man genom att välja en (1) andel i en eller flera system. Säljer man slut på alla andelar blir det totalt 7 500 rader. Behövs mer får man öppna fler spel eller öka andelspriset. En skarp begränsning är att inget system får vara över 20 000 rader.
Här är ett förslag på systemkonstruktion. Klicka på länken.

Chans
Med reducerade system kan man ha tur eller otur med reduceringen. Programdelen Chans beräknar och värderar chanserna oberoende av turen. Värdet för ett system bör helst vara mer än kostnaden, mer än 1 kr/rad. Det når man inte varje vecka, men om man kan hålla ett medelvärde över 1 kr/spel kommer tipset att gå med vinst i längden. Tyvärr kan det ändå dröja väldigt länge med små system. Det är skäl nog att spela i andelsbolag och få del av även 13-potten. Den är ändå 40 % av hela vinstpotten.

Deltagare
hittar man bland vänner och bekanta. Det går också att sända in system hit och kanske få kontakt med intresserade som ser dem. Lyckas man med systemen så att vinstchanserna får bra värden eller har extra tur med vinsterna lär andelsbolaget växa.

Kurt/Copéma