Program och licensnycklar

Alla Copéma-program utom Androidappen jobbar under Windows. Mac-datorer behöver tillsatser för att köra Windowsprogram och surfplattor kan ha andra operativsystem. 

Beställning
Fyll I din e-postadress samt vilken (vilka) licensnycklar du beställer. Som regel kan vi leverera även kvällar och helger.

Tips avser Copéma Tips och Copéma Bomben.
Trav avser Copéma för V86, V75, V6 och V5.

Klicka på en länk för att installera program.    Hjälp med installation.

Copéma Tips och Copéma Bomben blir fullversioner när Copéma Tips registreras med licensnyckeln.
Travprogrammen blir fullversioner när Copéma för V75 registreras.
Utan registrering kan inte systemen lämnas in till Svenska Spel eller ATG.
Varje licensnyckel räcker till tre registreringar. Licenstiden är 1 år. Därefter behövs en ny licensnyckel.
Androidappen och Antal rätt på tipset/travet är gratis fullversioner.

Se bruksanvisningen på skärmen (pdf).
Bruksanvisning Tips
Bruksanvisning Trav

Åldersgräns 18 år.
Stödlinjen 020 81 91 00
spelalagom.se   stodlinjen.se